Direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 101 af 15. april 2011, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2010) 0095


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik