Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/36/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100095.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev KOM (2010) 0095.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
29.03.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0065
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 82, stk. 2 TEUF, Art. 83, stk. 1 TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
  • 26-11-2010 kl. 10:00
    Møde nr. 9 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 13. april 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 8. juni 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

NB Det fremsatte direktivforslag svarer i det væsentlige til det tidligere forslag til rammeafgørelse - KOM (2009) 0136

Menneskehandel udgør en grov krænkelse af menneskerettighederne og er en moderne form for slaveri, samtidig med, at det er en yderst indbringende forretning i forbindelse med organiseret kriminalitet. Menneskehandel består i rekruttering, overførelse eller modtagelse af personer, hvilket sker ved hjælp af tvang, bedrag eller misbrug med henblik på udnyttelse, herunder seksuel udnyttelse og udnyttelse af arbejdskraft, tvangsarbejde, husslaver eller andre former for udnyttelse, herunder fjernelse af organer.
 
Derfor bør der ydes en kraftig indsats mod menneskehandel, der skal være rettet mod forebyggelse af forbrydelsen, retsforfølgelse af forbryderne og beskyttelse af ofrene.

EU har sat sig som mål at forebygge og bekæmpe menneskehandel og at beskytte ofrenes rettigheder. Med dette mål for øje blev Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA af 19. juli 2002 om bekæmpelse af menneskehandel og EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel (EU-Tidende C 311 2005) vedtaget. Parallelt hermed foretager EU også aktioner i lande uden for EU, der er hjemlande for ofre, eller hvorfra ofrene overføres, særligt med henblik på at skabe øget bevidsthed om problemet, mindske sårbarheden, støtte og bistå ofre, bekæmpe de underliggende årsager til menneskehandel og yde landene støtte til udvikling af egnet lovgivning til bekæmpelse af menneskehandel. Endvidere vil koordineringen af retsforfølgelsen i sager om menneskehandel blive fremmet ved vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager.
 
I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark -

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter". 

Titel Dato Dokumenttype Nummer
EUU alm. del - svar på spørgsmål 5 om opfølgning på oversigt vedr. retsforbeholdet, fra justitsministeren 03.12.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 157

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 2-3/12-10, justitsdelen 17.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

EUU KOM (2010) 0171 - svar på spørgsmål 3, fra udenrigsministeren 17.12.2010 Endeligt svar

KOM (2010) 0171

2010-11 (1. samling)

Notits om ophævelse af EU-retsakter i forbindelse med vedtagelsen af nye EU-retsakter 06.12.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 128

2010-11 (1. samling)

Spm. om direktivet vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, til udenrigsministeren 29.11.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0095

Spørgsmål 3

2010-11 (1. samling)

EUU - KOM (2010) 0095 - spørgsmål 3, svar fra udenrigsministeren 06.12.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2010) 0095

Spørgsmål 3

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (justitsdelen) 19.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/10-10, justitsdelen 18.10.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

MFU spm. om konsekvenserne for dansk ret af de foreslåede strafferammer i forslaget til direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (KOM (2010) 0095), til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 06.10.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0095

Spørgsmål 2

2010-11 (1. samling)

KOM (2010) 0095 - svar på spørgsmål 2, fra udenrigsministeren 30.11.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2010) 0095

Spørgsmål 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde ria 7-8/10-10, justitsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 2

2009-10

Spm. om hvilke konsekvenser Rigspolitiet skønner, at det vil få for dansk politis arbejde med at efterforske og føre sager mod bagmænd til international kvindehandel, narkohandel og våbensmuglinger, hvis EU gennemfører forslag inden for Stockholmprogrammet, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 23.09.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0171

Spørgsmål 3

2009-10

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/5-10 30.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 447

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 3-4/6-10 (justits) 15.06.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

Bilag 6

2009-10

3018. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, 3-4 June 2010 03.06.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

2009-10

Spm. om regeringen overvejer at "kriminalisere brugen af tjenesteydelser, der udføres af ofre for meneskehandel", til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 01.06.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0095

Spørgsmål 1

2009-10

KOM (2010) 0095 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 02.07.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2010) 0095

Spørgsmål 1

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 3.-4./6-10 - justitsdelen 20.05.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

Bilag 2

2009-10

Grundnotat om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor 20.05.2009 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2009) 0136

Bilag 1

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik