Direktiv om ret til adgang til advokatbistand i straffesager m.m.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 294 af 6. november 2013, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2011) 0326


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
NB Danmark er på grund af retsforholdet ikke omfattet af direktivet
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik