Direktiv om EDB-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/64/EU af 15. maj 2014 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår EDB-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 189 af 26. juni 2014, s. 161

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2011) 0524


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik