Direktiv om det tilladte maksimaltryk i aerosoler og etikettering

Kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 af 21. november 2016 om ændring af Rådets direktiv 1975/324/EØF for så vidt angår det tilladte maksimaltryk i aerosoler og med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EØS-relevant tekst )

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 314 af 22.11.2016, s. 11–13

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik