Direktiv om metoder til beregning af oplagringsforpligtelser

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2018/1581 af 19. oktober 2018 om ændring af Rådets direktiv 2009/119/EF for så vidt angår metoder til beregning af oplagringsforpligtelser

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 263 af 22.10.2018, s. 57–60

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik