Forslag til direktiv om kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område

Forslag til Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/98/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20070638.pdf

Ændret forslag

KOM20110832.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
23.10.2007
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
CNS/2007/0229
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 79, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 79, stk. 2, litra b) TEUF, Art. 79, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 79, stk. 2, litra b) TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Supplerende samlenotat vedr. RIA 27-28/10-11 - pkt. 21 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 4

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, justitsdelen 14.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11, integrationsdelen 09.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 9-10/6-11, punkt 25-29 26.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (integrationsdelen) 18.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 23/10-09 - integrationsdelen 08.10.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 23/10-09

Bilag 2

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 21/9-09 - integrationsdelen 04.09.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 21.-22/9-09

Bilag 2

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 4-5/6 - integrationsdelen 26.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 2

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/4-09 - integrationsdelen 26.03.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6.-7/4-09

Bilag 2

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 9/3-09 18.02.2009 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 9/3-09

Bilag 1

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/11-08 - integrationsdelen 12.11.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/11-08

Bilag 3

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/12-07 - justitsdelen 22.11.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/12-07 - integrationsdelen 22.11.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/11-07 - integrationsdelen 25.10.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-07

Bilag 2

2007-08 (1. samling)

  • 25-10-2011 kl. 13:00
    Møde nr. 4 i Europaudvalget
  • 01-06-2011 kl. 07:00
    Møde nr. 34 i Europaudvalget
  • 26-11-2010 kl. 10:00
    Møde nr. 9 i Europaudvalget

Formålet med forslaget er at skabe rammerne for en retfærdig og rettighedsbaseret tilgang til arbejdskraftindvandring. Forslaget regulerer overordnede rettigheder for tredjelandsstatsborgere, der allerede har en opholds- og arbejdstilladelse, og som endnu ikke har opholdt sig i en medlemsstat i de fem år, der kræves for at opnå status som fastboende udlænding efter direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/10-11 06.01.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 210

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, pkt. 21 10.11.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 7

2011-12

3121. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 28. oktober 2011 27.10.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

2011-12

Supplerende samlenotat vedr. RIA 27-28/10-11 - pkt. 21 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 4

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, justitsdelen 14.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11, integrationsdelen 09.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-11 15.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 506

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 9.-10. juni 2011 - integrationsdelen 22.06.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 8

2010-11 (1. samling)

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde retlige og indre anliggender 9-10/6-11, integrationsdelen 03.06.2011 Notat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 6

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 9-10/6-11, punkt 25-29 26.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Spm. om ministeren vil uddybe regeringens holdning om, at alle 5 kategorier vedr. midlertidig personbevægelse ifm. levering af en tjenesteydelse (Mode 4) skal leve op til nationale løn- og ansættelsesvilkår, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 16.03.2011 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0638

Spørgsmål 3

2010-11 (1. samling)

KOM (2007) 0638 - svar på spørgsmål 3, fra udenrigsministeren 06.07.2011 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0638

Spørgsmål 3

2010-11 (1. samling)

KOM (2007) 0638 - foreløbigt svar på spm. 3, fra udenrigsministeren 15.04.2011 Foreløbigt svar

Svar på KOM (2007) 0638

Spørgsmål 3

2010-11 (1. samling)

Spm. om ministerens kommentar til brevet fra Fagligt Fælles Forbund og og 3F (jf. KOM (2007) 0638 - bilag 1) om frihandelsaftale mellem EU og Indien, til udenrigsministeren 09.02.2011 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0638

Spørgsmål 2

2010-11 (1. samling)

KOM (2007) 0638 - svar på spm. 2, fra udenrigsministeren 08.03.2011 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0638

Spørgsmål 2

2010-11 (1. samling)

Henvendelse af 11/1-11 fra 3F og Fagligt Fælles Forbund vedr. frihandelsaftale med Indien 11.01.2011 Henvendelse

KOM (2007) 0638

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Oversigt over forslag til EU-retsakter (lovgivningsretsakter) 07.01.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 167

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 157

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 2-3/12-10 (integrationsdelen) 10.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 6

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (integrationsdelen) 18.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Orienteringsnotat vedr. EU-sager, der forventes behandlet under spansk EU-formandskab fsva. ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område 20.01.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 188

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 23/10-09 - integrationsdelen 02.11.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 23/10-09

Bilag 4

2009-10

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09 12.10.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 13

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 23/10-09 - integrationsdelen 08.10.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 23/10-09

Bilag 2

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 21-22/9-09 30.09.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 21.-22/9-09

Bilag 5

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 21/9-09 - integrationsdelen 04.09.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 21.-22/9-09

Bilag 2

2008-09

Orienteringsnotat over væsentlige sager på Integrationsministeriets område under svensk EU-formandskab 2. halvår 2009 11.08.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 529

2008-09

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 29/5-09 29.06.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 452

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 4.-5./6-09 22.06.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 5

2008-09

2946. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 4.-5. juni 2009 04.06.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 4-5/6 - integrationsdelen 26.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 2

2008-09

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/4-09 17.04.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 325

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 6-7/4-09 17.04.2009 Notat

Rådsmøde RIA 6.-7/4-09

Bilag 5

2008-09

2936. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 6. april 2009 06.04.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6.-7/4-09

2008-09

Spm. om forslag til rammedirektiv om status for personer, der er indrejst på medlemsstaternes territorium med henblik på at udøve økonomisk aktivitet, til udenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.04.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0638

Spørgsmål 1

2008-09

EUU KOM (2007) 0638 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 27.04.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0638

Spørgsmål 1

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/2-09 02.04.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 302

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/4-09 - integrationsdelen 26.03.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6.-7/4-09

Bilag 2

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 9/3-09 18.02.2009 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 9/3-09

Bilag 1

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 26. november 2008, kl. 07.00 18.12.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 129

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA - 27-28/11-08 - integrationsdelen 05.12.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 27-28/11-08

Bilag 5

2008-09

2908. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 27.-28. november 2008 27.11.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 27-28/11-08

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/11-08 - integrationsdelen 12.11.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/11-08

Bilag 3

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 30/11-07 18.12.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 49

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-07 13.12.2007 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

Bilag 5

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 8-9/11-07 11.12.2007 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 8-9/11-07

Bilag 8

2007-08 (2. samling)

2838. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 6.-7. december 2007 Formand Rui PEREIRA Portugals indenrigsminister Alberto COSTA Portugals justitsminister 07.12.2007 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/12-07 - justitsdelen 22.11.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/12-07 - integrationsdelen 22.11.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/11-07 09.11.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 51

2007-08 (1. samling)

2827. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 8.-9. november 2007 08.11.2007 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 8-9/11-07

2007-08 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/11-07 - integrationsdelen 25.10.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-07

Bilag 2

2007-08 (1. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik