Fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2013/33/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20080815.pdf

Ændret forslag

KOM20110320.pdf

Ændret forslag

KOM20130415.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
03.12.2008
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2008/0244
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 78, stk. 2 TEUF, Art. 78, stk. 2 TEUF, Art. 78, stk. 2 TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/6-13 23.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

Bilag 2

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 6-7/12-12 22.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

Bilag 1

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde (RIA) 25-26/10-12 – pkt 1-16 09.10.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 25-26/10-12

Bilag 2

2012-13

Samlenotat vedr rådsmøde RIA 20/9-12 06.09.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 20/9-12

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/6-12 24.05.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/6-12

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 26-27/4-12 13.04.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/3-12 27.02.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/3-12

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 13-14/12-11 05.12.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 13-14/12-11

Bilag 1

2011-12

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 3

2011-12

Grundnotat om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne 20.10.2011 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2011) 0320

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, justitsdelen 14.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA - integrationsdelen, 22-23/9-11 05.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 5

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11, integrationsdelen 09.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. RIA 9-10/6-11, integrationsdelen 24.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - integrationsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, integrationsdelen 28.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/10-10, integrationsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 1

2009-10

samlenotat vedr. rådsmøde RIA 30/11-1/12-09 - integrationsdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 30/11-1/12-09

Bilag 2

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 4-5/6 - integrationsdelen 26.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 2

2008-09

 • 31-05-2013 kl. 07:00
  Møde i Europaudvalget
 • 30-11-2012 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 17-10-2012 kl. 08:30
  Åbent møde i Europaudvalget
 • 01-06-2012 kl. 08:00
  Møde i Europaudvalget
 • 20-04-2012 kl. 08:00
  Møde i Europaudvalget
 • 02-03-2012 kl. 10:00
  Åbent samråd i Europaudvalget
 • 09-12-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 12 i Europaudvalget
 • 25-10-2011 kl. 13:00
  Møde nr. 4 i Europaudvalget
 • 01-06-2011 kl. 07:00
  Møde nr. 34 i Europaudvalget
 • 08-04-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 29 i Europaudvalget
 • 05-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 6 i Europaudvalget

Formålet med ændringen af direktivet er at sikre højere standarder for behandlingen af asylansøgere, for så vidt angår modtagelsesforhold.

Forslaget indebærer bl.a. følgende ændringer:

 • udvidelse af direktivet til også at omfatte ansøgere om subsidiær beskytelse
 • giver asylansøgere mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet efter en periode på højst seks måneder
 • forbud mod indførelse af nationale arbejdsmarkedsbetingelser, der unødigt begrænser asylansøgeres adgang til beskæftigelse
 • økonomisk støtte til asylansøgere, som er sammenlignelig med den sociale bistand, som ydes til egne stasborgere
 • adgang for asylansøgere til den nødvendige behandling af sygdomme eller sindslidelser
 • mulighed for domstolsprøvelse af beslutninger vedrørende materielle modtagelsesforhold
 • begrænsning af de situationer, der tillader, at medlemsstater indfører andre materielle modtagelsesforhold end dem, der er beskrevet i direktivet
 • forbud mod frihedsberøvelse alene på baggrund af, at vedkommende ansøger om international beskyttelse
 • frihedsberøvelse må kun tillades i særlige tilfælde, som er foreskrevet i direktivet

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
EUU alm. del - svar på spørgsmål 5 om opfølgning på oversigt vedr. retsforbeholdet, fra justitsministeren 03.12.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 31/5-13 20.06.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 443

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 6-7/6-13 13.06.2013 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

Bilag 3

2012-13

3244 Retlige og indre anliggender 6. og 7. juni 2013 06.06.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/6-13 23.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

Bilag 2

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-12 14.12.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

Bilag 3

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-12 13.12.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 133

2012-13

3207. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 06.12.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 6-7/12-12 22.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

Bilag 1

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 17/10-12 12.11.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 65

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 25-26/10-12 02.11.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 25-26/10-12

Bilag 4

2012-13

3195. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 26. oktober 2012 25.10.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 25-26/10-12

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde (RIA) 25-26/10-12 – pkt 1-16 09.10.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 25-26/10-12

Bilag 2

2012-13

Samlenotat vedr rådsmøde RIA 20/9-12 06.09.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 20/9-12

Bilag 1

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-12 24.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 555

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 20/4-12 11.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 543

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/6-12 18.06.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 7-8/6-12

Bilag 3

2011-12

3172. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 8. juni 2012 07.06.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 7-8/6-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/6-12 24.05.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/6-12

Bilag 1

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/3-12 22.05.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 440

2011-12

3162. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 26.04.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 26-27/4-12 13.04.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

Bilag 1

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 9/12-11 02.04.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 365

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 8/3-12 20.03.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 8-9/3-12

Bilag 2

2011-12

3151. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 8. marts 2012 08.03.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 8-9/3-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/3-12 27.02.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/3-12

Bilag 1

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/10-11 06.01.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 210

2011-12

3135. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 14. december 2011 13.12.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 13-14/12-11

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 13-14/12-11 05.12.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 13-14/12-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 11.11.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 8

2011-12

3121. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 28. oktober 2011 27.10.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

2011-12

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 3

2011-12

Grundnotat om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne 20.10.2011 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2011) 0320

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, justitsdelen 14.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA - integrationsdelen, 22-23/9-11 05.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 5

2011-12

Skriftlig forelæggelse af rådsmøder i Statsministeriet 19/9-11 under valgperioden 23.09.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 6

2011-12

3111. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 23. september 2011 22.09.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

2010-11 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11, integrationsdelen 09.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-11 15.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 506

2010-11 (1. samling)

Note om mødet i Det Europæiske Råd 23-24/6-11 27.06.2011 EU note

EU-note

E 50

2010-11 (1. samling)

Formandskabets konlusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 23-24/6-11 24.06.2011 Notat

Det Europæiske Råd 23-24/6-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 9.-10. juni 2011 - integrationsdelen 22.06.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 8

2010-11 (1. samling)

3096. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 9 og 10 juni 09.06.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

2010-11 (1. samling)

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde retlige og indre anliggender 9-10/6-11, integrationsdelen 03.06.2011 Notat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 6

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. RIA 9-10/6-11, integrationsdelen 24.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/4-2011 04.05.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 393

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - integrationsdelen 15.04.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

3081. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 12. april 2011 12.04.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - integrationsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Oversigt over forslag til EU-retsakter (lovgivningsretsakter) 07.01.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 167

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 24.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 93

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 5/11-10 23.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 94

2010-11 (1. samling)

Spm. om et notat, der belyser, hvorvidt Danmark - såfremt retsforbeholdet afskaffes - vil kunne opretholde starthjælpen, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 11.11.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0815

Spørgsmål 1

2010-11 (1. samling)

EUU KOM (2008) 0815 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 10.12.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0815

Spørgsmål 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10 11.11.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/10-10, RIA-delen 04.11.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 56

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, integrationsdelen 28.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/10-10, integrationsdelen 15.10.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

3034. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 7.-8. oktober 2010 07.10.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 7-8/10

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/10-10, integrationsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 1

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/11-09 22.12.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 158

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 30/11-1/12-09 08.12.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 30/11-1/12-09

Bilag 7

2009-10

2979. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 30. november og 1. december 2009 30.11.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 30/11-1/12-09

2009-10

samlenotat vedr. rådsmøde RIA 30/11-1/12-09 - integrationsdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 30/11-1/12-09

Bilag 2

2009-10

Orienteringsnotat over væsentlige sager på Integrationsministeriets område under svensk EU-formandskab 2. halvår 2009 11.08.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 529

2008-09

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 29/5-09 29.06.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 452

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 4.-5./6-09 22.06.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 5

2008-09

2946. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 4.-5. juni 2009 04.06.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 4-5/6 - integrationsdelen 26.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 2

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik