Initiativ om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager

Initiativ med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2014/41/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

COD20100817.PDF

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
21.05.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0817
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 82, stk. 1, litra a) TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
 • 09-12-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 12 i Europaudvalget
 • 01-06-2011 kl. 07:00
  Møde nr. 34 i Europaudvalget
 • 08-04-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 29 i Europaudvalget
 • 26-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 9 i Europaudvalget
 • 05-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 6 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 16. juli 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 24. oktober 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Læs begrundelsen for forslaget 

Læs resumé af den detaljerede analyse i overensstemmelse med artikel 5 i protokol nr. 2 til Lissabontraktaten

Forslaget til direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager har til formål at indføre et samlet system til indsamling og fremskaffelse af bevismateriale, der befinder sig i en anden medlemsstat, i forbindelse med straffesager.

Forslaget er baseret på princippet om gensidig anerkendelse og indebærer, at en medlemsstat (udstedelsesstaten) kan anmode en anden medlemsstat (fuldbyrdelsesstaten) om at foretage et bestemt efterforskningsskridt.

Der indføres som udgangspunkt en pligt for medlemsstaterne til at anerkende og fuldbyrde en europæisk efterforskningskendelse uden yderligere formaliteter, medmindre staten kan påberåbe sig en af de angivne afslagsgrunde. Forslaget giver endvidere mulighed for i visse situationer at foretage et andet efterforskningsskridt end det, der anmodes om.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Kopi af REU alm. del - svar på spm. 514 om der eksisterer fælles europæiske regler for politisamarbejdet som inkluderer brugen af politiagenter i andre lande, fra justitsministeren 13.05.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 622

2015-16

Fortroligt dokument 08.01.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 249

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 16/11-15 08.01.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 250

2015-16

Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse? 16.11.2015 EU note

EU-note

E 10

2015-16

Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager vil få for danske borgeres retssikkerhed, hvis dette direktiv tilvælges efter et evt. ja ved folkeafstemningen 3/12-15, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 11.11.2015 Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål A

2015-16

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 124-128 om dansk tiltrædelse af EU-direktivet om efterforskningskendelser 22.09.2015 Notat

COD (2010) 0817

Bilag 2

2014-15 (2. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/2-14 26.03.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 357

2013-14

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 9/12-11 02.04.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 365

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 13-14/12-11 04.01.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 13-14/12-11

Bilag 3

2011-12

3135. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 14. december 2011 13.12.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 13-14/12-11

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 13-14/12-11 05.12.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 13-14/12-11

Bilag 1

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-11 15.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 506

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 9.-10. juni 2011 - justitsdelen 22.06.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

3096. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 9 og 10 juni 09.06.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 9-10/6-11, justitsdelen 24.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/4-2011 04.05.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 393

2010-11 (1. samling)

Redegørelse for rådsmøde 11. - 12. april 2011 26.04.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

3081. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 12. april 2011 12.04.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - justitsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 157

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 2-3/12-10, justitsdelen 17.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 24.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 93

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 5/11-10 23.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 94

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (justitsdelen) 19.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/10-10, RIA-delen 04.11.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 56

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, justitsdelen 29.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/10-10, justitsdelen 18.10.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde ria 7-8/10-10, justitsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 2

2009-10

Grund- og nærhedsnotat om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager 22.09.2010 Grund- og nærhedsnotat

COD (2010) 0817

Bilag 1

2009-10

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik