L 52 Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning.
(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.).
Af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Bilag

PDF HTML Orienteringsbrev til EFK-udvalget.doc
PDF HTML Høringsnotat ændring af lov om naturgasforsyning.docx
PDF HTML Høringssvar.pdf
PDF HTML Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget.docx
PDF HTML Bet_L52.pdf
PDF HTML Bet_L52.pdf
PDF HTML 1. Oversendelsesbrev til EFK-udvalget vedr. L 52.docx
PDF HTML 2. Høringssvar fra DI.pdf
PDF HTML Bet_L52.pdf
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik