Møde nr. 4 i Europaudvalget

5. Udgave

Mødedato: fredag den 06. november 2015
Mødetidspunkt: kl. 09.00
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Fortsat politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over L 29 (retsforbeholdet)3.

Ekstraordinært rådsmøde nr. 3423 (konkurrenceevne – indre marked, industri, forskning, rummet) den 9. november 2015

Forelæggelse ved erhvervs- og vækstministeren


4.

Rådsmøde nr. 3421 (økonomi og finans) den 10. november 2015

Forelæggelse ved finansministeren


5.

Rådsmøde nr. 3424 (økonomi og finans - budget) den 13. november 2015

Forelæggelse ved finansministeren


FO
6.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning

- Generel indstilling

KOM (2015) 0341, Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


7.

Rådsmøde nr. 3425 (landbrug og fiskeri) den 16. november 2015

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


8.

Ekstraordinært rådsmøde nr. 3422 (retlige og indre anliggender) den 9. november 2015

Forelæggelse ved udlændinge-, integrations- og boligministeren


L
9.

Drøftelse af den franske nationalforsamlings forslag om et grønt kort om Corporate Social Responsibility


L
10.

Drøftelse af udvalgets aktiviteter ifm. Kommissionens arbejdsprogram, herunder udvælgelse af sager til nærhedstjek


L
11.

Drøftelse af eventuelle udvalgsrejser i 2016


L
12.

Gennemgang af og evt. fastsættelse af tidsplan for B 17 (parallelaftale om Europol) (DF)


L
13.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 3-5 og 7-8 nævnte møder
1.

Situationen i den europæiske stålindustri

- Udveksling af synspunkter


Dagsordenspunktet hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort
7.

Ophævelse af rentebeskatningsdirektivet

- Punktet er ikke på dagsordenen for rådsmødet (økonomi og finans), men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde mhp vedtagelse

KOM (2015) 0129


8.

Siden sidst


9.

Eventuelt


Dagsordenspunkt 1, 2 og 3 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4, 5 og 6 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort
2.

Kommissionens forslag til ændringsbudget 8 til EU’s 2015-budget

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (økonomi og finans - budget), men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde mhp vedtagelse

KOM (2015) 0545


3.

Siden sidst


4.

Eventuelt


Dagsordenspunkt 1 og 2 hører under Finansministeriets ressort
1.

Migrationskrisen

- Status over situationen og opfølgning af gennemførelsen af de trufne foranstaltninger - Kommende tiltag - Status/politisk drøftelse

KOM (2015) 0286, KOM (2015) 0451, KOM (2015) 0510


2.

Siden sidst


3.

Eventuelt


Alle dagsordenspunkterne hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik