Forslag til FORORDNING om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation (ETIAS)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

1_DA_annexe_proposition_part1_v2.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
16.11.2016
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2016/0357
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 77, stk. 2, litra b) TEUF, Art. 77, stk. 2, litra d) TEUF, Art. 87, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 88, stk. 2, litra a) TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold - Schengen)
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 14.03.2017
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvorvidt Danmark vil få adgang til at søge i Europols database EIS via ETIAS i forbindelse med Kommissionens to forslag om interoperabilitet mellem databaser vedr. grænser og visum og vedr. politisamarbejdet, asyl og migration, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.05.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0731

Spørgsmål 4

2017-18

MFU spm. om forslaget vil sikre, at man ikke risikerer at lagre sygdomsoplysninger på indrejsende i en lang periode, og hvordan vil den type oplysninger blive brugt, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 6

2017-18

MFU spm. om nationale myndigheder vil kunne få adgang til sygdomsoplysninger på ansøgere i ETIAS, og forventes disse oplysninger i så fald at måtte udveksles med andre nationale myndigheder, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 7

2017-18

MFU spm. om ministeren vil redegøre for, hvilket ansvar en rejseoperatør pådrager sig, hvis de for eksempel står for bustransport over grænsen, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 8

2017-18

MFU spm. om, hvilke planer der er for, hvilke oplysninger der skal lagres i ETIAS, hvor længe de skal opbevares, og hvem der har adgang til at søge i dem, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 9

2017-18

MFU spm. om, hvordan sikres de registrerede oplysninger i ETIAS, så adgangen til data begrænses til det nødvendige, og er oplysninger i ETIAS omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen), til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 11

2017-18

MFU spm. om ministeren vil redegøre for, hvor langt behandlingen af ETIAS-forordningen er kommet i Europa-Parlamentet og Rådet, og om der kan forventes ændringer i forordningen, til udlændinge- og integrationsministeren 13.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for regeringens overvejelser med hensyn til, at man med fremsættelsen af dette beslutningsforslag beder Folketinget tage stilling til dansk tilslutning til en forordning, der ikke foreligger i sin endelige form, til udlændinge- og integrationsministeren 06.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om ministeren vil redegøre for debatten i Europa-Parlamentet om forslaget, herunder beskyttelsen af personfølsomme oplysninger, til udlændinge- og integrationsministeren 06.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om ETIAS-systemet i højere grad end USA’s ESTA-system vil være sikret mod fejl, der betyder, at personer uden relevant grund afskæres fra indrejse, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om regeringen har overvejelser om, at ETIAS-systemet kan føre til, at Danmark ophæver visumpligten i forhold til en række lande, fordi ETIAS i forhold til visse lande kan erstatte visumpligten som sikring mod indrejse af personer, som ikke bør have adgang til Danmark, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 2

2017-18

Spm. om oversendelse af liste over de smitsomme sygdomme, der vil blive gemt i rejseinformations- og rejsetilladelsessystemet (ETIAS), til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 07.06.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0731

Spørgsmål 1

2016-17

Spm. om, hvilke krav der med henvisning til transportøransvaret vil blive stillet til transportørerne, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 07.06.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0731

Spørgsmål 2

2016-17

Spm. om klagemulighederne, hvis en person får afslag på indrejse til et Schengenland, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 07.06.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0731

Spørgsmål 3

2016-17

Titel Dato Dokumenttype Nummer
EU pressemeddelelse om enighed mellem Europa-Parlamentet og –Rådet om ETIAS af 25. april 2018 25.05.2018 Diverse

B 105

Bilag 3

2017-18

MFU spm. om forslaget vil sikre, at man ikke risikerer at lagre sygdomsoplysninger på indrejsende i en lang periode, og hvordan vil den type oplysninger blive brugt, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 6

2017-18

MFU spm. om nationale myndigheder vil kunne få adgang til sygdomsoplysninger på ansøgere i ETIAS, og forventes disse oplysninger i så fald at måtte udveksles med andre nationale myndigheder, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 7

2017-18

MFU spm. om ministeren vil redegøre for, hvilket ansvar en rejseoperatør pådrager sig, hvis de for eksempel står for bustransport over grænsen, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 8

2017-18

MFU spm. om, hvilke planer der er for, hvilke oplysninger der skal lagres i ETIAS, hvor længe de skal opbevares, og hvem der har adgang til at søge i dem, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 9

2017-18

MFU spm. om, hvordan sikres de registrerede oplysninger i ETIAS, så adgangen til data begrænses til det nødvendige, og er oplysninger i ETIAS omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen), til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 11

2017-18

MFU spm. om ministeren vil redegøre for, hvor langt behandlingen af ETIAS-forordningen er kommet i Europa-Parlamentet og Rådet, og om der kan forventes ændringer i forordningen, til udlændinge- og integrationsministeren 13.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for regeringens overvejelser med hensyn til, at man med fremsættelsen af dette beslutningsforslag beder Folketinget tage stilling til dansk tilslutning til en forordning, der ikke foreligger i sin endelige form, til udlændinge- og integrationsministeren 06.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om ministeren vil redegøre for debatten i Europa-Parlamentet om forslaget, herunder beskyttelsen af personfølsomme oplysninger, til udlændinge- og integrationsministeren 06.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om ETIAS-systemet i højere grad end USA’s ESTA-system vil være sikret mod fejl, der betyder, at personer uden relevant grund afskæres fra indrejse, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om regeringen har overvejelser om, at ETIAS-systemet kan føre til, at Danmark ophæver visumpligten i forhold til en række lande, fordi ETIAS i forhold til visse lande kan erstatte visumpligten som sikring mod indrejse af personer, som ikke bør have adgang til Danmark, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 2

2017-18

  • 02-06-2017 kl. 07:00
    Europaudvalget
  • 24-03-2017 kl. 09:30
    Europaudvalget
  • 16-11-2016 kl. 10:00
    Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
EU pressemeddelelse om enighed mellem Europa-Parlamentet og –Rådet om ETIAS af 25. april 2018 25.05.2018 Diverse

B 105

Bilag 3

2017-18

Spm. om, hvorvidt Danmark vil få adgang til at søge i Europols database EIS via ETIAS i forbindelse med Kommissionens to forslag om interoperabilitet mellem databaser vedr. grænser og visum og vedr. politisamarbejdet, asyl og migration, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.05.2018 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0731

Spørgsmål 4

2017-18

KOM (2916) 0731 - svar på spm. 4 om, hvorvidt Danmark vil få adgang til at søge i Europols database EIS via ETIAS i forbindelse med Kommissionens to forslag om interoperabilitet mellem databaser vedr. grænser og visum og vedr. politisamarbejdet, asyl og migration, fra justitsministeren 18.06.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0731

Spørgsmål 4

2017-18

MFU spm. om forslaget vil sikre, at man ikke risikerer at lagre sygdomsoplysninger på indrejsende i en lang periode, og hvordan vil den type oplysninger blive brugt, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 6

2017-18

MFU spm. om nationale myndigheder vil kunne få adgang til sygdomsoplysninger på ansøgere i ETIAS, og forventes disse oplysninger i så fald at måtte udveksles med andre nationale myndigheder, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 7

2017-18

MFU spm. om ministeren vil redegøre for, hvilket ansvar en rejseoperatør pådrager sig, hvis de for eksempel står for bustransport over grænsen, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 8

2017-18

MFU spm. om, hvilke planer der er for, hvilke oplysninger der skal lagres i ETIAS, hvor længe de skal opbevares, og hvem der har adgang til at søge i dem, til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 9

2017-18

MFU spm. om, hvordan sikres de registrerede oplysninger i ETIAS, så adgangen til data begrænses til det nødvendige, og er oplysninger i ETIAS omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen), til udlændinge- og integrationsministeren 16.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 11

2017-18

MFU spm. om ministeren vil redegøre for, hvor langt behandlingen af ETIAS-forordningen er kommet i Europa-Parlamentet og Rådet, og om der kan forventes ændringer i forordningen, til udlændinge- og integrationsministeren 13.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for regeringens overvejelser med hensyn til, at man med fremsættelsen af dette beslutningsforslag beder Folketinget tage stilling til dansk tilslutning til en forordning, der ikke foreligger i sin endelige form, til udlændinge- og integrationsministeren 06.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om ministeren vil redegøre for debatten i Europa-Parlamentet om forslaget, herunder beskyttelsen af personfølsomme oplysninger, til udlændinge- og integrationsministeren 06.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om ETIAS-systemet i højere grad end USA’s ESTA-system vil være sikret mod fejl, der betyder, at personer uden relevant grund afskæres fra indrejse, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om regeringen har overvejelser om, at ETIAS-systemet kan føre til, at Danmark ophæver visumpligten i forhold til en række lande, fordi ETIAS i forhold til visse lande kan erstatte visumpligten som sikring mod indrejse af personer, som ikke bør have adgang til Danmark, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 105

Spørgsmål 2

2017-18

Fortroligt dokument 29.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 852

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/6-17 29.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 853

2016-17

Spm. om oversendelse af liste over de smitsomme sygdomme, der vil blive gemt i rejseinformations- og rejsetilladelsessystemet (ETIAS), til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 07.06.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0731

Spørgsmål 1

2016-17

KOM (2016) 0731 - svar på spm. 1 om oversendelse af liste over de smitsomme sygdomme, der vil blive gemt i rejseinformations- og rejsetilladelsessystemet (ETIAS), fra udlændinge- og integrationsministeren 06.07.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0731

Spørgsmål 1

2016-17

Spm. om, hvilke krav der med henvisning til transportøransvaret vil blive stillet til transportørerne, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 07.06.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0731

Spørgsmål 2

2016-17

KOM (2016) 0731 - svar på spm 2 om, hvilke krav der med henvisning til transportøransvaret vil blive stillet til transportørerne, fra udlændinge- og integrationsministeren 29.06.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0731

Spørgsmål 2

2016-17

Spm. om klagemulighederne, hvis en person får afslag på indrejse til et Schengenland, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 07.06.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0731

Spørgsmål 3

2016-17

KOM (2016) 0731 - svar på spm. 3 om klagemulighederne, hvis en person får afslag på indrejse til et Schengenland, fra udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.06.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0731

Spørgsmål 3

2016-17

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde RIA 8-9/6-17 02.06.2017 Beslutningsreferat

Rådsmøde RIA 8-9/6-17

Bilag 5

2016-17

Internt dokument 31.05.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 701

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/6-17 - udlændinge og integrationsdelen 29.05.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/6-17

Bilag 3

2016-17

Fortroligt dokument 25.04.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 588

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/3-17 25.04.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 589

2016-17

Internt dokument 22.03.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 506

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/3-17, integrationsdelen 20.03.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/3-17

Bilag 3

2016-17

Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) 03.03.2017 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0731

Bilag 1

2016-17

Fortroligt dokument 20.12.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 253

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 16/11/16 20.12.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 254

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 18/11-16, integrationsdelen 08.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 18/11-16

Bilag 2

2016-17

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik