Møde nr. 8 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: onsdag den 16. november 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådmøde nr. 3501 (retlige og indre anliggender) den 18. november 2016 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4 Udlændinge-, integrations- og boligministeren forelægger dagsordenspunkt 5L
3.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.
a.

Køreplan til forbedring af informationsudveksling og interoperabilitet

- Implementeringsrapport


b.

Ekspertgruppe på højt plan for informationssystemer og interoperabilitet

- Statusrapport


c.

Udvikling af Schengen Informationssystem (SIS)

- Udveksling af synspunkter


5.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om etableringen af et europæisk rejseinformations- og rejsetilladelsessystem (ETIAS)

- Orienterende debat


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkter 1-4 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort.


*Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at direktivet ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik