Direktivforslag om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at efterforske terrorhandlinger og grov kriminalitet (PNR)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20110032.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2011) 0032.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
02.02.2011
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2011/0023
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 82, stk. 1, litra d) TEUF, Art. 87, stk. 2, litra a) TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/3-18 22.02.2018 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/3-18

Bilag 1

2017-18

Supplerende samlenotat vedr. RIA 7-8/12-17, pkt. 12 og 13 28.11.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/12-17

Bilag 4

2017-18

Samlenotat vedr. rådmøde RIA 18/11-16 - justitsdelen 07.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 18/11-16

Bilag 1

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 3-4/12-15 - justitsdelen 20.11.2015 Samlenotat

Rådsmøde RIA 3-4/12-15

Bilag 2

2015-16

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/10-15 28.09.2015 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/10-15

Bilag 2

2014-15 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/10-15 24.09.2015 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/10-15

Bilag 1

2014-15 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 4-5/12-14 - pkt. 7,11 og 16 25.11.2014 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/12-14

Bilag 3

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 26-27/4-12 13.04.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

Bilag 1

2011-12

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde RIA 9-10/6-11, pkt. 30 26.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - justitsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Grund- og nærhedsnotat om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet 21.03.2011 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2011) 0032

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 24-25/2-11 - Justitsdelen 03.02.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

 • 02-03-2018 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 01-12-2017 kl. 07:30
  Europaudvalget
 • 03-03-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 16-11-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 13-05-2016 kl. 11:30
  Europaudvalget
 • 27-11-2015 kl. 09:00
  Europaudvalget
 • 02-10-2015 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 28-11-2014 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 20-04-2012 kl. 08:00
  Møde i Europaudvalget
 • 01-06-2011 kl. 07:00
  Møde nr. 34 i Europaudvalget
 • 08-04-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 29 i Europaudvalget
 • 11-02-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 19 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 9. februar 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 6. april 2011.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

NB Det fremsatte direktivforslag svarer i det væsentlige til det tidligere forslag til rammeafgørelse - KOM (2007) 0654


Tilknyttede dokumenter: SEK(2011) 132 og SEK(2011) 133

Kommissionen ønsker med forslaget at forpligte luftfartsselskaber til at fremlægge oplysninger om passagerer for EU-medlemsstaterne, samtidig med at der sikres en høj grad af beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger. 

Passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) er de oplysninger, som passagerer giver, og som luftfartsselskaberne indsamler i forbindelse med reservation og booking af billetter, og når passagerer checker ind på fly.

I praksis indsamler mange retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne allerede PNR-oplysninger i konkrete tilfælde eller i forbindelse med bestemte fly. Kommissionens forslag gør det muligt at sikre en mere systematisk anvendelse af oplysninger for alle relevante fly og skabe en ensartet fremgangsmåde i alle medlemsstater.

Ifølge Kommissionen udgør PNR-oplysninger en vigtig del af EU's sikkerhedspolitik, da det er nødvendigt med fælles EU-regler for at bekæmpe grov kriminalitet såsom narkotikasmugling og menneskehandel samt terrorisme og for at sikre, at passagerers ret til privatlivets fred respekteres, og deres rettigheder fuldt ud beskyttes i alle medlemsstater.

Forslaget erstatter Kommissionens forslag til rammeafgørelse fra 2007 om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger). Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse var det nødvendigt at genfremsætte forslaget fra 2007 inden for rammerne af de nye traktatsregler. 

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Supplerende kommenteret høringsoversigt og kopi af de modtagne høringssvar ver. forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) 27.11.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 155

2018-19 (1. samling)

Brev, kommenteret høringsoversigt og kopi af de modtagne høringssvar vedr. forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) 23.11.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 151

2018-19 (1. samling)

Notat om forslag til PNR-lov 29.06.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 802

2017-18

Fortroligt dokument 23.03.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 527

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/3-18 23.03.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 528

2017-18

Internt dokument 27.02.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 432

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/3-18 22.02.2018 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/3-18

Bilag 1

2017-18

Fortroligt dokument 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 260

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 261

2017-18

Internt dokument 29.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 185

2017-18

Supplerende samlenotat vedr. RIA 7-8/12-17, pkt. 12 og 13 28.11.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/12-17

Bilag 4

2017-18

Internt dokument 28.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 180

2017-18

Fortroligt dokument 03.04.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 546

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/3-17 03.04.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 547

2016-17

Spm. om fordele for henholdsvis Danmark og de andre EU-lande ved dansk deltagelse i PNR-direktivet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.03.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0032

Spørgsmål 1

2016-17

KOM (2011) 0032 - svar på spm. 1 om fordele for henholdsvis Danmark og de andre EU-lande ved dansk deltagelse i PNR-direktivet, fra justitsministeren 24.03.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0032

Spørgsmål 1

2016-17

Faktaark om PNR og Eurojust 01.03.2017 Notat

KOM (2011) 0032

Bilag 3

2016-17

Fortroligt dokument 20.12.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 253

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 16/11/16 20.12.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 254

2016-17

Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil arbejde aktivt for at opnå aftaler, der sikrer Danmark den tættest mulige tilknytning til PNR og Eurojust, til udenrigsministeren og justitsministeren 15.12.2016 Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål E

2016-17

Internt dokument 11.11.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 112

2016-17

Samlenotat vedr. rådmøde RIA 18/11-16 - justitsdelen 07.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 18/11-16

Bilag 1

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/5-16 08.06.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 697

2015-16

Brev om international aftale mellem Danmark og Den Europæisk Union om den tættest mulige tilknytning for Danmark til Europol-forordningen 20.05.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 638

2015-16

Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 13/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på retsakter om Europol, Eurojust og PNR 13.05.2016 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 618

2015-16

Samlenotat vedr. retsakter for retlige og indre anliggender som regeringen vil anmode Kommissionen om dansk tilknytning på medlemstatsligt grundlag forud for møde i Europaudvalget 13/5-16 06.05.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 597

2015-16

Fortroligt dokument 22.01.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 280

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 27/11-15 22.01.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 281

2015-16

Resultat af Rådets samling RIA 3-4/12-15 03.12.2015 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 3-4/12-15

2015-16

EU-note om passagerlisteoplysninger - PNR 23.11.2015 EU note

EU-note

E 13

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 3-4/12-15 - justitsdelen 20.11.2015 Samlenotat

Rådsmøde RIA 3-4/12-15

Bilag 2

2015-16

Fortroligt dokument 04.11.2015 Referat

EUU alm. del

Bilag 68

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/10-15 04.11.2015 Referat

EUU alm. del

Bilag 69

2015-16

Spm. om, hvordan et europæisk register over flypassagerer (PNR) vil bidrage til terrorbekæmpelse og forebyggelse i Danmark fremadrettet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 9

2015-16

Spm. om, hvorvidt en parallelaftale vedrørende PNR vil være juridisk mulig, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 10

2015-16

Resultat af Rådets samling RIA 8-9/10-15 09.10.2015 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 8-9/10-15

2015-16

Internt dokument 01.10.2015 Notat

EUU alm. del

Bilag 195

2014-15 (2. samling)

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/10-15 28.09.2015 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/10-15

Bilag 2

2014-15 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/10-15 24.09.2015 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/10-15

Bilag 1

2014-15 (2. samling)

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 50 om PNR-samarbejde, fra justitsministeren 25.08.2015 Notat

EUU alm. del

Bilag 108

2014-15 (2. samling)

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 403 om forhandlingerne om EU’s PNR-forslag, fra justitsministeren 11.02.2015 Notat

KOM (2011) 0032

Bilag 2

2014-15 (1. samling)

Fortroligt dokument 20.01.2015 Referat

EUU alm. del

Bilag 267

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/11-14 20.01.2015 Referat

EUU alm. del

Bilag 268

2014-15 (1. samling)

Pressemeddelelse vedr. rådsmøde RIA 4-5/12-14 04.12.2014 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 4-5/12-14

2014-15 (1. samling)

EUU alm. del - svar på spørgsmål 5 om opfølgning på oversigt vedr. retsforbeholdet, fra justitsministeren 03.12.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 4-5/12-14 - pkt. 7,11 og 16 25.11.2014 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/12-14

Bilag 3

2014-15 (1. samling)

EUU alm. del - svar på spørgsmål 181, om en opdateret oversigt over lovgivningsretsakter på Justitsministerens område, der er omfattet af retsforbeholdet, fra udenrigsministeren 23.05.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2013-14

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 20/4-12 11.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 543

2011-12

3162. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 26.04.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 26-27/4-12 13.04.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

Bilag 1

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-11 15.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 506

2010-11 (1. samling)

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde RIA 9-10/6-11, pkt. 30 26.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/4-2011 04.05.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 393

2010-11 (1. samling)

Redegørelse for rådsmøde 11. - 12. april 2011 26.04.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

3081. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 12. april 2011 12.04.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - justitsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/2-11 23.03.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 333

2010-11 (1. samling)

Grund- og nærhedsnotat om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet 21.03.2011 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2011) 0032

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 24-25/2-11, justitsdelen 04.03.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 24-25/2-11 - Justitsdelen 03.02.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik