Møde nr. 13 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk mødetidspunkt

Mødedato: fredag den 15. december 2017
Mødetidspunkt: kl. 08.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Frie datastrømme: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0495, Forelæggelse ved erhvervsministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3590 (transport, telekommunikation og energi - energidelen) den 18. december 2017 Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


L
3.

Afrapportering fra studierejse til Paris den 6.-7. december 2017


L
4.

Drøftelse og eventuelt beslutning om datoer for studierejse til Berlin


L
5.

Drøftelse om deltagelse i Europaudvalgets borger-dialogmøder den 20. og 21. marts 2018


L
6.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 2 nævnte møde
FO
5.

Forslag til revision af direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0660


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Punkterne hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik