Oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EF) nr. ... (om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgnng om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs)

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Forordning (EU) nr. 603/2013
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20080825.pdf

Ændret forslag

KOM20090342.pdf

Ændret forslag

KOM20100555.pdf

Ændret forslag

KOM20120254.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
03.12.2008
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2008/0242
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 78, stk. 2 TEUF, Art. 78, stk. 2 TEUF, Art. 78, stk. 2 TEUF, Art. 78, stk. 2 TEUF - (I princippet omfattet af Danmarks retlige forbehold, men Danmark har en parallelaftale)
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/6-13 23.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

Bilag 2

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 6-7/12-12 22.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

Bilag 1

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde (RIA) 25-26/10-12 – pkt 1-16 09.10.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 25-26/10-12

Bilag 2

2012-13

Samlenotat vedr rådsmøde RIA 20/9-12 06.09.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 20/9-12

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/6-12 24.05.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/6-12

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 26-27/4-12 13.04.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

Bilag 1

2011-12

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 3

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, justitsdelen 14.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA - integrationsdelen, 22-23/9-11 05.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 5

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11, integrationsdelen 09.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. RIA 9-10/6-11, integrationsdelen 24.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - integrationsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (integrationsdelen) 18.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, integrationsdelen 28.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/10-10, integrationsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 1

2009-10

samlenotat vedr. rådsmøde RIA 30/11-1/12-09 - integrationsdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 30/11-1/12-09

Bilag 2

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 4-5/6 - integrationsdelen 26.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 2

2008-09

Grundnotat vedr. høringssvar modtaget fra hhv. Dansk flygtningehjælp og Amnesty International 14.04.2009 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2008) 0820

Bilag 1

2008-09

Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvilke konsekvenser det vil få for Danmark, såfremt lovforslaget ikke bliver vedtaget, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om en vedtagelse af lovforslaget vil betyde en indskrænkelse af Folketingets muligheder for at føre en selvstændig politik i forhold til grænsekontrol, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 2

2017-18

Spm. om præcis hvilke beføjelser lovforslaget giver til regeringen i forhold til at indgå aftaler med EU, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om hvad disse beføjelser og nye aftaler kan have af konsekvenser, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om, hvis lovforslaget bemyndiger regeringen til at indgå nye aftaler, om disse vil blive drøftet i Folketinget, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om betydningen for Danmarks deltagelse i Schengensamarbejdet og Dublinaftalen, såfremt denne del af den reviderede EURODAC forordning ikke vedtages, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 6

2017-18

Spm. om, hvilke nationale (retshåndhævende) myndigheder, der forventes at kunne få adgang til at søge oplysninger i EURODAC, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 7

2017-18

Spm. om oplysninger udleveret fra det centrale EURODAC-register til nationale retshåndhævende myndigheder må optages og lagres, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 8

2017-18

Spm. om hvornår hhv. Eurodac-forordningen og Dublin-regelsættet blev implementeret i national ret i alle EU's medlemslande undtagen Danmark, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 01.02.2011 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 106

2010-11 (1. samling)

Spm. om den danske regerings holdning til de anbefalinger, som Amnesty International har givet det spanske formandskab ifølge EUU alm. del (09) - bilag 186, til udenrigsministeren 20.01.2010 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 30

2009-10

Titel Dato Dokumenttype Nummer
L 195 - svar på spm. 9 om begrundelse for, at det ikke kræver en dommerkendelse at søge oplysninger i Eurodac, fra udlændinge- og integrationsministeren 02.05.2018 Endeligt svar

L 195

2017-18

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil få for Danmark, såfremt lovforslaget ikke bliver vedtaget, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om en vedtagelse af lovforslaget vil betyde en indskrænkelse af Folketingets muligheder for at føre en selvstændig politik i forhold til grænsekontrol, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 2

2017-18

Spm. om præcis hvilke beføjelser lovforslaget giver til regeringen i forhold til at indgå aftaler med EU, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om hvad disse beføjelser og nye aftaler kan have af konsekvenser, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om, hvis lovforslaget bemyndiger regeringen til at indgå nye aftaler, om disse vil blive drøftet i Folketinget, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om betydningen for Danmarks deltagelse i Schengensamarbejdet og Dublinaftalen, såfremt denne del af den reviderede EURODAC forordning ikke vedtages, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 6

2017-18

Spm. om, hvilke nationale (retshåndhævende) myndigheder, der forventes at kunne få adgang til at søge oplysninger i EURODAC, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 7

2017-18

Spm. om oplysninger udleveret fra det centrale EURODAC-register til nationale retshåndhævende myndigheder må optages og lagres, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 8

2017-18

 • 18-06-2013 kl. 11:00
  Møde i Europaudvalget
 • 31-05-2013 kl. 07:00
  Møde i Europaudvalget
 • 30-11-2012 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 17-10-2012 kl. 08:30
  Åbent møde i Europaudvalget
 • 01-06-2012 kl. 08:00
  Møde i Europaudvalget
 • 20-04-2012 kl. 08:00
  Møde i Europaudvalget
 • 25-10-2011 kl. 13:00
  Møde nr. 4 i Europaudvalget
 • 01-06-2011 kl. 07:00
  Møde nr. 34 i Europaudvalget
 • 08-04-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 29 i Europaudvalget
 • 26-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 9 i Europaudvalget
 • 05-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 6 i Europaudvalget
Ændringsforslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 12. oktober 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 7. december 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Formålet med ændringen af EURODAC-forordningen er at styrke effektiviteten af Dublin-systemet samt leve bedre op til kravene om databeskyttelse. Dette tænkes bl.a. gjort ved at:

 • fastsætte tidsfrister for oplysningers videregivelse
 • sikre at Det Centrale System oplyser medlemsstaterne om behovet for at slette oplysninger i overensstemmelse med kravene om databeskyttelse
 • ophæve blokeringen af oplysninger om personer, der er meddelt international beskyttelse
 • udvide forordningen til udover flygtninge under Flygtningekonventionen også at omfatte personer, der har søgt om eller er blevet tildelt subsidiær beskyttelse
 • tage hensyn til den tekniske udvikling siden EURODAC-forordningen blev vedtaget i december 2000
 • indføre mere specifikke indberetningsforpligtelser for medlemsstaterne i forbindelse med angivelsen af deres kompetente myndigheder

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
L 195 - svar på spm. 9 om begrundelse for, at det ikke kræver en dommerkendelse at søge oplysninger i Eurodac, fra udlændinge- og integrationsministeren 02.05.2018 Endeligt svar

L 195

2017-18

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil få for Danmark, såfremt lovforslaget ikke bliver vedtaget, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om en vedtagelse af lovforslaget vil betyde en indskrænkelse af Folketingets muligheder for at føre en selvstændig politik i forhold til grænsekontrol, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 2

2017-18

Spm. om præcis hvilke beføjelser lovforslaget giver til regeringen i forhold til at indgå aftaler med EU, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om hvad disse beføjelser og nye aftaler kan have af konsekvenser, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om, hvis lovforslaget bemyndiger regeringen til at indgå nye aftaler, om disse vil blive drøftet i Folketinget, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om betydningen for Danmarks deltagelse i Schengensamarbejdet og Dublinaftalen, såfremt denne del af den reviderede EURODAC forordning ikke vedtages, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 6

2017-18

Spm. om, hvilke nationale (retshåndhævende) myndigheder, der forventes at kunne få adgang til at søge oplysninger i EURODAC, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 7

2017-18

Spm. om oplysninger udleveret fra det centrale EURODAC-register til nationale retshåndhævende myndigheder må optages og lagres, til udlændinge- og integrationsministeren 04.04.2018 Udvalgsspørgsmål

L 195

Spørgsmål 8

2017-18

Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.) 22.01.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 313

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 18/6-13 04.07.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 489

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 31/5-13 20.06.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 443

2012-13

Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 18/6-13 vedr. Eurodac-forordningen 19.06.2013 Meddelelse

KOM (2012) 0254

Bilag 3

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 6-7/6-13 13.06.2013 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

Bilag 3

2012-13

3244 Retlige og indre anliggender 6. og 7. juni 2013 06.06.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/6-13 23.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

Bilag 2

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 6-7/12-12 22.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

Bilag 1

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 17/10-12 12.11.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 65

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 25-26/10-12 02.11.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 25-26/10-12

Bilag 4

2012-13

3195. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 26. oktober 2012 25.10.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 25-26/10-12

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde (RIA) 25-26/10-12 – pkt 1-16 09.10.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 25-26/10-12

Bilag 2

2012-13

Samlenotat vedr rådsmøde RIA 20/9-12 06.09.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 20/9-12

Bilag 1

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-12 24.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 555

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 20/4-12 11.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 543

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/6-12 18.06.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 7-8/6-12

Bilag 3

2011-12

3172. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 8. juni 2012 07.06.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 7-8/6-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/6-12 24.05.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/6-12

Bilag 1

2011-12

3162. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 26.04.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 26-27/4-12 13.04.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 26-27/4-12

Bilag 1

2011-12

3151. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 8. marts 2012 08.03.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 8-9/3-12

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/10-11 06.01.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 210

2011-12

3135. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 14. december 2011 13.12.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 13-14/12-11

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 11.11.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 8

2011-12

3121. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 28. oktober 2011 27.10.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

2011-12

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 3

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, justitsdelen 14.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA - integrationsdelen, 22-23/9-11 05.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 5

2011-12

Skriftlig forelæggelse af rådsmøder i Statsministeriet 19/9-11 under valgperioden 23.09.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 6

2011-12

3111. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 23. september 2011 22.09.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

2010-11 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11, integrationsdelen 09.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-11 15.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 506

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 9.-10. juni 2011 - integrationsdelen 22.06.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 8

2010-11 (1. samling)

3096. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 9 og 10 juni 09.06.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

2010-11 (1. samling)

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde retlige og indre anliggender 9-10/6-11, integrationsdelen 03.06.2011 Notat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 6

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. RIA 9-10/6-11, integrationsdelen 24.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/4-2011 04.05.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 393

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - integrationsdelen 15.04.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

3081. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 12. april 2011 12.04.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - integrationsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

EUU alm. del - svar på spørgsmål 106, fra udenrigsministeren 10.02.2011 Endeligt svar

EUU alm. del

2010-11 (1. samling)

Spm. om hvornår hhv. Eurodac-forordningen og Dublin-regelsættet blev implementeret i national ret i alle EU's medlemslande undtagen Danmark, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 01.02.2011 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 106

2010-11 (1. samling)

Oversigt over forslag til EU-retsakter (lovgivningsretsakter) 07.01.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 167

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 157

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 2-3/12-10 (integrationsdelen) 10.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 6

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 24.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 93

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 5/11-10 23.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 94

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (integrationsdelen) 18.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10 11.11.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

3043. samling i Rådet Retlige og indre anliggender, Bruxelles, den 8.-9. november 2010 08.11.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/10-10, RIA-delen 04.11.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 56

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, integrationsdelen 28.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/10-10, integrationsdelen 15.10.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

3034. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 7.-8. oktober 2010 07.10.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 7-8/10

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/10-10, integrationsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 1

2009-10

3018. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, 3-4 June 2010 03.06.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

2009-10

EUU alm. del - svar på spørgsmål 30, fra udenrigsministeren 23.03.2010 Endeligt svar

EUU alm. del

2009-10

Orienteringsnotat vedr. EU-sager, der forventes behandlet under spansk EU-formandskab fsva. ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område 20.01.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 188

2009-10

Spm. om den danske regerings holdning til de anbefalinger, som Amnesty International har givet det spanske formandskab ifølge EUU alm. del (09) - bilag 186, til udenrigsministeren 20.01.2010 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 30

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/11-09 22.12.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 158

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 30/11-1/12-09 08.12.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 30/11-1/12-09

Bilag 7

2009-10

2979. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 30. november og 1. december 2009 30.11.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 30/11-1/12-09

2009-10

samlenotat vedr. rådsmøde RIA 30/11-1/12-09 - integrationsdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 30/11-1/12-09

Bilag 2

2009-10

Orienteringsnotat over væsentlige sager på Integrationsministeriets område under svensk EU-formandskab 2. halvår 2009 11.08.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 529

2008-09

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 29/5-09 29.06.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 452

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 4.-5./6-09 22.06.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 5

2008-09

2946. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 4.-5. juni 2009 04.06.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 4-5/6 - integrationsdelen 26.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/6-09

Bilag 2

2008-09

Grundnotat vedr. høringssvar modtaget fra hhv. Dansk flygtningehjælp og Amnesty International 14.04.2009 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2008) 0820

Bilag 1

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik