Møde nr. 34 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: onsdag den 12. maj 2010
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden
1.

Rådsmøde nr. 3015 (økonomi og finans) den 18. maj 2010

Forelæggelse ved finansministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3016 (konkurrenceevne – indre markeds delen) den 25.-26. maj 2010

Økonomi- og erhvervsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1 og 3-9 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 2


3.

Rådsmøde nr. 3014 (landbrug og fiskeri) den 18. maj 2010

Forelæggelse ved fødevareministeren


L
4.

Udvalgets videre arbejde med EU2020

KOM (2010) 2020, KOM (2010) 0193


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1, 2 og 3 nævnte møder3.

Skat


4.

Integrerede retningslinjer

- Orienterende debat KOM (2010) 0193


5.

(Evt.) Meddelelse vedr. styrket økonomisk samarbejde (artikel 136)

- Præsentation ved Kommissionen


8.

Kommissionens arbejdsprogram for de kommende måneder vedr. finansielle tjenesteydelser

- Orienterende debat KOM (2010) 0135


9.

Finanspolitiske exitstrategier – Styrkelse af budgetmæssige rammer

- Rådskonklusioner


12.

Sager vedrørende EU’s budget


a.

Regelændringer vedrørende EU’s budget som følge af Lissabontraktaten

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 18. maj 2010, men forventes vedtaget på et kommende rådsmøde KOM (2010) 0071, KOM (2010) 0072, KOM (2010) 0073


b.

Gentlemanaftalen om samarbejde mellem Rådet og Parlamentet på budgetområdet

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 18. maj 2010


c.

Tillægs- og ændringsbudget nr. 4 til EU’s budget for 2010

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 18. maj 2010, men forventes vedtaget på et kommende rådsmøde KOM (2010) 0169


13.

Eventuelt


Dagsordenspunkt 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 og 12 henhører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 1, 6, 7 og 8 henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 henhører under Skatteministeriets ressort1.

Forslag til forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet om harmonisering af betingelserne for markedsføring af byggevarer

- Politisk enighed / fremskridtsrapport KOM (2008) 0311


4.

Kommissionens meddelelse om introduktionen af elektriske biler og deres konsolidering på det europæiske indre marked

- Præsentation fra Kommissionen - Vedtagelse af rådskonklusioner - Udveksling af synspunkter KOM (2010) 0186


5.

Industriel ejendom. Analyse af funktionen af varemærkesystemet i EU

- Rådskonklusioner


6.

Servicedirektivet:


7.

Forordning om mærkning af tekstiler

- Punktet er ikke på dagsordenen for rådsmøde (konkurrenceevne) den 25.-26. maj 2010, men forventes vedtaget på et kommende rådsmøde KOM (2009) 0031 endelig


8.

Statistiksag EDP forordning

- Punktet er ikke på dagsordenen for rådsmøde (konkurrenceevne) den 25.-26. maj 2010, men forventes vedtaget på et kommende rådsmøde KOM (2010) 0053


9.

Siden sidst


a.

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)

– Orientering om status for Kommissionens arbejde med sagen KOM (2009) 0362


Dagsordenspunkt 1 og 4 – 9 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 - 3 hører under Justitsministerens ressort2.

Ligestilling mellem kønnene i landdistrikterne

- Præsentation og udveksling af synspunkter


Begge punkter hører under Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik