Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning) til gennemførelse af "Small Business Act"

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning) til gennemførelse af "Small Business Act"

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/7/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20090126.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
08.04.2009
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2009/0054
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget

Tillæg: SEK (2009) 315 og SEK (2009) 316

Formålet med direktivforslaget er at styrke kreditors retsstilling ved forsinket betaling i visse handelsforhold. Der er tale om en omarbejdning af direktiv 2000/35/EF.

Det fremgår af forslagets begrundelse, at forsinket betaling i handelstransaktioner stadig er et generelt problem i EU. En vedtagelse af forslaget skal bidrage til at skabe mere effektive retsmidler mod forsinket betaling. Dette sker bl.a. ved at indføre yderligere regler om kreditors krav på kompensation for inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling samt særlige regler for ordregivende offentlige myndigheders forsinkede betaling.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".


Titel Dato Dokumenttype Nummer
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 24.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 93

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt referat fra Europaudvalgets møde 1/10-10 - Konkurrenceevne 04.11.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 57

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 11-12/10-10, pkt. 5 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 11-12/10-10

Bilag 2

2009-10

3016. samling i Rådet konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) 26. maj 2010 25.06.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 16/4-10 02.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 402

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 12/5-10 02.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 408

2009-10

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10 12.05.2010 Beslutningsreferat

Rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10

Bilag 5

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10 - pkt. 2 07.05.2010 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10

Bilag 3

2009-10

Spm. om et notat, der systematisk gennemgår direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 21.04.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2009) 0126

Spørgsmål 1

2009-10

KOM (2009) 0126 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 28.04.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2009) 0126

Spørgsmål 1

2009-10

Aktuelt notat om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 12.04.2010 Notat

KOM (2009) 0126

Bilag 3

2009-10

Økofins EU-nyhedsrapport - 1. halvår 2010 12.02.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 248

2009-10

Orienteringsnotat om væsentlige sager på justitsministeriets område under spansk formandskab 1. halvår 2010 29.01.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 209

2009-10

Europa-Parlamentets invitation til høring om forsinket betaling i handelstransaktioner 02.12.2009 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 119

2009-10

Grundnotat om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 13.11.2009 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2009) 0126

Bilag 2

2009-10

Oversigt over væsentlige sager på økonomi- og erhvervsministeriet under det svenske formandskab i 2. halvår 2009 13.10.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 20

2009-10

Notat om større væsentlige EU-sager på justitsministeriets område, under det svenske EU-formandsskab 21.07.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 509

2008-09

Nærhedsnotat vedr. bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 20.05.2009 Subsidiaritetsnotat

KOM (2009) 0126

Bilag 1

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik