Forslag til FORORDNING om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af tredjelandsstatsborgere ved de ydre grænser (Smart Borders - EES)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 {SWD(2016) 114 final} {SWD(2016) 115 final} {SWD(2016) 116 final}

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

1_DA_annexe_proposition_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
06.04.2016
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2016/0106
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 77, stk. 2, litra b) TEUF, Art. 77, stk. 2, litra d) TEUF, Art. 87, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 88, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 77, stk. 2 TEUF, Art. 87, stk. 2 TEUF, Art. 88, stk. 2 TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 28.06.2016
 • 24-03-2017 kl. 09:30
  Europaudvalget
 • 02-12-2016 kl. 09:30
  Europaudvalget
 • 07-10-2016 kl. 09:00
  Europaudvalget
 • 19-04-2016 kl. 12:00
  Europaudvalget
 • 15-04-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om det foreslåede system sikrer, at personer som har overtrådt betingelserne for indrejse i Europa, og som formodes stadig at befinde sig inden for Schengens område, vil være registreret enten i EU's ind- og udrejsesystem eller et andet sted, til udlændinge- og integrationsministeren 13.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 104

Spørgsmål 3

2017-18

MFU spm. om ministeren vil oplyse, om det er muligt at erstatte den automatiserede kontrol med et levende menneske, der sikrer en egentlig kontrol med, om det er den rigtige person, der indrejser, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 104

Spørgsmål 1

2017-18

MFU spm. om ministeren vil forklare, hvorfor overtrædelser af ophold ved for sen udrejse fjernes efter 5 år, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2018 Udvalgsspørgsmål

B 104

Spørgsmål 2

2017-18

Fortroligt dokument 25.04.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 588

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/3-17 25.04.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 589

2016-17

Internt dokument 22.03.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 506

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/3-17, integrationsdelen 20.03.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/3-17

Bilag 3

2016-17

Fortroligt dokument 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 310

2016-17

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/12-16 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 312

2016-17

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde RIA 8-9/12-16 02.12.2016 Beslutningsreferat

Rådsmøde RIA 8-9/12-16

Bilag 4

2016-17

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/12-16, pkt. 8-10 30.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/12-16

Bilag 2

2016-17

Fortroligt dokument 08.11.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 97

2016-17

MFU spm. om hvorvidt et ind- og udrejseregistreringssystem effektivt kan sikre EU’s ydre grænser, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren 31.10.2016 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 13

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 13-14/10-16 - udlændinge- og integrationsdelen 03.10.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 13-14/10-16

Bilag 2

2015-16

Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger (Smart Borders) 02.06.2016 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0194

Bilag 1

2015-16

Fortroligt dokument 12.05.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 614

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/4-16 12.05.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 615

2015-16

Fortroligt dokument 12.05.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 616

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 19/4-16 12.05.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 617

2015-16

Resultat af Rådets samling RIA 21/04-16 21.04.2016 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 21/4-16

2015-16

Internt dokument 13.04.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 522

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 21/4-16 11.04.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 21/4-16

Bilag 1

2015-16

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik