KOM (2010) 0526, spørgsmål 2

Af:
Kim Mortensen (S)
Til:
udenrigsminister Lene Espersen (KF)
Kopi til:
finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Dato:
08-10-2010
Samling:
2010-11 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I Stabilitets- og vækstpagtens forebyggende del foreslår Kommissionen i den fremlagte lovgivningspakke at begynde at overvåge udviklingen i offentlige udgifter ift. BNP. Det omtales som et forsigtighedsprincip ift. de offentlige finanser og hensigten er at sikre, at ekstraordinære indtægter ("windfall revenue") bruges på gældsnedbringelse. Vurderer regeringen, at det betyder, at sådanne ekstraordinære indtægter, som eks. kan være olieindtægter, ikke kan bruges på investeringer, der øger vækstpotentialet som eks. investeringer i uddannelse, forskning, ny teknologi, forbedret infrastruktur etc.? I forlængelse heraf bedes ministeren vurdere, om medlemsstaterne reelt fratages en vis autonomi ift. selv at bestemme, hvordan udviklingen i deres offentlige udgifter skal være ift. BNP? Desuden bedes ministeren - såfremt regeringen ikke fuldstændig kan afvise, at Kommissionens forslag kan tolkes derhen, at medlemsstaterne ikke kan bruge ekstraordinære indtægter til andet end gældsafvikling, og at medlemsstaterne reelt fratages en hvis autonomi ift. selv at bestemme, hvordan udviklingen i deres offentlige udgifter skal være ift. BNP - redegøre for, om regeringen så vil arbejde for, at der gives en garanti imod, at reglerne fortolkes på denne måde?

Denne artikel dækker disse emner:

Fil(er)

Titel
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 1: Spm. om hvilke konsekvenser Kommissionens forslag har for adgang til at føre ekspansiv finanspolitik i krisetider, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 08.10.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 2: Spm. om balancen i Kommissionens forslag, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 08.10.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 3: Spm. om sammensætningen af Van Rompuy's arbejdsgruppe, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 08.10.2010
kom (2010) 0522 - Spørgsmål 1: Spm. om procyklisk effekt, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 08.10.2010
kom (2010) 0527 - Spørgsmål 1: Spm. om Kommissionens foreslåede resultattavle, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 08.10.2010
kom (2010) 0367 - Spørgsmål 7: Spm. om sanktioner for lande uden for Euroen, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 08.10.2010
kom (2010) 0527 - Spørgsmål 2: Spm. om Kommissionens foreslåede resultattavle, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 08.10.2010
kom (2010) 0527 - Spørgsmål 3: Spm. om strukturreformer og sanktioner, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 08.10.2010
kom (2010) 0527 - Spørgsmål 4: Spm. om lande med overskud på betalingsbalancen, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 11.10.2010
kom (2010) 0527 - Spørgsmål 5: Spm. om muligheden for inddragelse af vækst og beskæftigelse fra 2005-reformen, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 11.10.2010
kom (2010) 0367 - Spørgsmål 8: Spm. om muligheden for at kræve selskabsskatten hævet i de lande der skal have penge fra krisefonden, til udenrigsministerne, kopi til finansministeren 12.10.2010
kom (2010) 0367 - Spørgsmål 9: Spm. om muligheder for, at gøre ECB til en aktiv spiller ift. finansiel stabilitet, vækst og beskæftigelse inden for euroområdet, til udenrigsministerne, kopi til finansministeren 12.10.2010
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik