Møde nr. 22 i Europaudvalget

5. Udgave

Bemærk nyt mødetidspunkt og nyt punkt 1

Mødedato: fredag den 03. februar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 10.45
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Modtagelse af deputation: OXFAM IBIS vedr. offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer


2.

Rådsmøde nr. 3516 (udenrigsanliggender) den 6. februar 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3517 (almindelige anliggender) den 7. februar 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3519 (konkurrenceevne – indre marked- og industridelen) den 20. februar 2017 Dagsordenspunkterne 1-7 forelægges af erhvervsministeren Dagsordenspunkt 8 forelægges af transport-, bygnings- og boligministeren


L
5.

Afrapportering fra COSAC-formandsmøde på Malta den 22.-23. januar 2017


L
6.

Orientering om status på den forestående Folkehøring den 25.-26. februar 2017



L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 2-4 nævnte møder.




2.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 9.-10. marts 2017 (kommenteret dagsorden)

- Politisk drøftelse


3.

Opfølgning på møder i Det Europæiske Råd

- Statusdrøftelse


4.

Ændring af forordning 1303/13 om en højere refusionssats fra Regionalfonden til genopbygningsaktiviteter efter naturkatastrofer

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0778


5.

Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 om ”Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid – En europæisk indsats for bæredygtighed”

- Præsentation

KOM (2016) 0739


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 5 hører under Finansministeriets ressort. De resterende dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.




FO
2.

Forslag til forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0616


UDG
4.

Servicepakken

- Præsentation ved Kommissionen

KOM (2016) 0820, KOM (2016) 0823, KOM (2016) 0824, KOM (2016) 0822, KOM (2016) 0821


7.

Meddelelse om Europas næste ledere: opstarts- og opskaleringsinitiativet

- Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0733


8.

Forslag til forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, Markedsovervågning af motorkøretøjer

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0031


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Punkt 1-7 henhører under Erhvervsministeriets ressort. Punkt 8 henhører under transport-, bygnings- og boligministeren.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik