Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 14350 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
14-03-2018 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Anden årlige rapport om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet KOM (2018) 0091 retlige anliggender, samarbejde med 3. lande
14-03-2018 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Second Progress Report on the Reduction of Non-Performing Loans in Europe http://www.eu.dk/samling/20171/almdel/euu/bilag/463/index.htm KOM (2018) 0133 banker, økonomi og finans, indre marked og erhvervspolitik
14-03-2018 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures {SWD(2018) 73 final} - {SWD(2018) 74 final} KOM (2018) 0134 COD/2018/0060 indre marked og erhvervspolitik, banker
14-03-2018 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral {SWD(2018) 75 final} - {SWD(2018) 76 final} KOM (2018) 0135 COD/2018/0063 indre marked og erhvervspolitik, banker
14-03-2018 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration KOM (2018) 0250 retlige anliggender
14-03-2018 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Adapting the common visa policy to new challenges KOM (2018) 0251 retlige anliggender
14-03-2018 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) {SWD(2018) 77 final} - {SWD(2018) 78 final} KOM (2018) 0252 COD/2018/0061 retlige anliggender, forbehold
13-03-2018 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Overvågning af gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder KOM (2018) 0130 socialpolitik
13-03-2018 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Labour Authority (text with relevance for the EEA and for Switzerland) {SWD(2018) 68 final} - {SWD(2018) 69 final} - {SWD(2018) 80 final} KOM (2018) 0131 COD/2018/0064 beskæftigelsespolitik, indre marked og erhvervspolitik, transportpolitik
13-03-2018 Forslag til RÅDETS HENSTILLING om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige KOM (2018) 0132 NLE/2018/0059 socialpolitik, beskæftigelsespolitik
12-03-2018 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne på den 99. samling i Den Internationale Søfartsorganisations Komité for Sikkerhed på Søen i forbindelse med vedtagelsen af ændringer af SOLAS-regel II-1/1 og II-1/8-1, godkendelse af relevante retningslinjer om computerstyret støtte til fartøjsføreren til sikring af stabilitet ved fyldning med henblik på eksisterende passagerskibe og vedtagelse af ændringer af International Code for Application of Fire Test Procedures af 2010 KOM (2018) 0122 NLE/2018/0056 transportpolitik, konventioner, organisationer
12-03-2018 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsrapport om gennemførelsen af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden udadtil i 2016 {SWD(2018) 64 final} KOM (2018) 0123 udviklingspolitik, budgetter
12-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (EØS-relevant tekst) {SWD(2018) 54} - {SWD(2018) 55} KOM (2018) 0092 COD/2018/0041 indre marked og erhvervspolitik, økonomi og finans
12-03-2018 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds {SWD(2018) 50 final} - {SWD(2018) 51 final} KOM (2018) 0093 COD/2018/0042 indre marked og erhvervspolitik, økonomi og finans
12-03-2018 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU {SWD(2018) 50} - {SWD(2018) 51} KOM (2018) 0094 COD/2018/0043 indre marked og erhvervspolitik, økonomi og finans
12-03-2018 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims {SWD(2018) 52 final} - {SWD(2018) 53 final} KOM (2018) 0096 COD/2018/0044 retlige anliggender, forbehold, indre marked og erhvervspolitik
12-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 (EØS-relevant tekst) {SWD(2018) 54 final} - {SWD(2018) 55 final} KOM (2018) 0110 COD/2018/0045 indre marked og erhvervspolitik, økonomi og finans
12-03-2018 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til de formueretlige virkninger af værdipapirtransaktioner {SWD(2018) 52} - {SWD(2018) 53} KOM (2018) 0089 indre marked og erhvervspolitik, retlige anliggender, forbehold
09-03-2018 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Unionen skal indtage på det 55. møde i ekspertudvalget vedrørende transport af farligt gods under Organisationen for Internationale Jernbanebefordringer for så vidt angår visse ændringer af tillæg C til konventionen om internationale jernbanebefordringer, som finder anvendelse fra den 1. januar 2019 KOM (2018) 0111 NLE/2018/0046 transportpolitik, konventioner, organisationer
09-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine {SWD(2018) 66 final} KOM (2018) 0127 COD/2018/0058 økonomi og finans, samarbejde med 3. lande
09-03-2018 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i AVS-EU-Ministerrådet til revisionen af bilag IC til AVS-EU-partnerskabsaftalen KOM (2018) 0121 NLE/2018/0055 udviklingspolitik
08-03-2018 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om virkningerne af artikel 199a og 199b i Rådets direktiv 2006/112/EF om bekæmpelse af svig KOM (2018) 0118 skattepolitik
08-03-2018 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder KOM (2018) 0119 NLE/2018/0053 fiskeripolitik
08-03-2018 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om kvaliteten af de budgetdata, medlemsstaterne indberettede i 2017 KOM (2018) 0112 budgetter, statistik
08-03-2018 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (EØS-relevant tekst) {SWD(2018) 56 final} - {SWD(2018) 57 final} KOM (2018) 0113 COD/2018/0048 indre marked og erhvervspolitik, økonomi og finans
Din søgning gav 14350 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik