L 227 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
(Ændring af rammerne for almene medicinske ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlægnings- og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 38

Til:
minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)
Dato:
06-06-2013
Samling:
2012-13
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget omtales, at ”det dog helt grundlæggende forudsættes, at der skal være tale om en vis ensartethed i borgernes adgang til og kvaliteten i almen medicinsk lægehjælp, uanset leverandør.” Hvis en privat aktør eller en region driver en klinik med flere læger, er det imidlertid efter lovforslaget nok, at en af disse har en almenmedicinsk speciallægeanerkendelse. Hvad mener ministeren ved ”en vis ensartethed” og hvordan vil ministeren sikre, at private aktører leverer den samme kvalitet som alment praktiserende læger?

Endeligt svar

Dokumentdato:
13-06-2013
Modtaget:
13-06-2013
Omdelt:
13-06-2013

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik