L 131 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.).
Af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Bilag

PDF HTML Brev til UUI - høringssvar og kommenteret høringsoversigt [DOK1050746].DOC
PDF HTML Høringssvar.pdf
PDF HTML høringsoversigt.DOC
PDF HTML L 131 udk. tidsplan.docx
PDF HTML L 131Godkendt tidsplan.docx
PDF HTML Fremsendelsesskrivelse til ændringsforslag til L 131 [DOK1123627].DOC
PDF HTML Ændringsforslag.pdf
PDF HTML Bet_L 131.pdf
PDF HTML Bet_L 131.pdf
PDF HTML L 131 betænkning.pdf
PDF HTML Fremsendelsesskrivelse til ændringsforslag nr. 2 til L 131 [DOK1164888].DOC
PDF HTML Ændringsforslag nr. 2 (L 131).pdf
PDF HTML TB_L 131.pdf
PDF HTML Fremsendelsesbrev [DOK1171243].DOC
PDF HTML Ændringsforslag (udsendelsesdirektivet).pdf
PDF HTML TB_L 131.pdf
PDF HTML L 131 ÆF til 3beh.pdf
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik