L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love.
(Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).
Af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Delt

Spørgsmål 11

Af:
Preben Bang Henriksen (V)
Dato:
27-11-2014
Samling:
2014-15 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I henhold til retsplejeloven § 126, stk. 2, og de advokatetiske regler § 16 er der fastsat visse parametre for advokaters salærafregninger. Et af disse parametre er "sagens udfald". Jo bedre/dårligere sagens resultat er for klienten, jo mere/mindre er advokaten berettiget til at opkræve. Vil ministeren oplyse, om en advokatafregning i henhold hertil vil blive opfattet som et honorar, der udgør "en andel af den økonomiske gevinst", jf. lovforslagets § 4, nr. 1?

Endeligt svar

Dokumentdato:
28-11-2014
Modtaget:
28-11-2014
Omdelt:
29-11-2014

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik