B 107 Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 73 af 17. marts 2016 om formålsbestemte indtægter til flygtningefaciliteten for Tyrkiet tilbage.
Udvalg: Finansudvalget
Samling: 2015-16
Status: Forkastet

Spørgsmål 9

Til:
udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Dato:
29-03-2016
Samling:
2015-16
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren redegøre for sin udtalelse under forelæggelsen af rådsmødet nr. 3455 (retlige og indre anliggender) den 10.-11. marts 2016 på Europaudvalgets møde den 4. marts 2016 om, at Flygtningenævnet i hver enkelt asylsag tager konkret stilling til, hvorvidt Tyrkiet er et sikkert tredjeland, og sammenholde den med side 107 i lærebogen ”Udlændingeret” (3. udgave, Juristog Økonomforbundets Forlag, 2006), hvor det fremgår, at vurderingen af, hvorvidt et land er et sikkert tredjeland er en generel vurdering, som foretages af Integrationsministeriet med inddragelse af Udlændingestyrelsen?

Endeligt svar

Dokumentdato:
29-03-2016
Modtaget:
29-03-2016
Omdelt:
29-03-2016

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik