L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love.
(Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 3

Af:
Rune Lund (EL)
Til:
skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Dato:
11-11-2016
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes redegøre for, hvordan listen over undervisningsaktiviteter som foreslås fritaget for lønsumsafgift, jf. lovforslagets § 6, nr. 1, er fremkommet. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse om listen er udtømmende, eller om den bør udvides med yderligere aktiviteter.

Endeligt svar

Dokumentdato:
22-11-2016
Modtaget:
22-11-2016
Omdelt:
23-11-2016

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik