Møde nr. 15 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk mødetidspunkt

Mødedato: fredag den 16. december 2016
Mødetidspunkt: kl. 8.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3512 (miljø) den 19. december 2016 Dagsordenspunkt 2 forelægges af energi-, forsynings- og klimaministeren Dagsordenspunkt 1 forelægges af miljø- og fødevareministeren


L
2.

Drøftelse af udvalgets aktiviteter ifm. Kommissionens arbejdsprogram, herunder udvælgelse af sager til nærhedstjek


L
3.

Drøftelse af Skatteudvalgets udtalelse vedr. nærhedstjek af forslagene om en fælles konsolideret selskabsskattebase

KOM (2016) 0683, KOM (2016) 0685


L
4.

Orientering om status for opfølgning på drøftelse om mandatgivning og evt. beretning


L
5.

Halvårlig evaluering af EU-konsulenternes produkter


L
6.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde
1.

Beskyttelse af menneskers sundhed og miljø ved forsvarlig håndtering af kemikalier

– Vedtagelse af rådskonklusioner


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik