L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 16

Af:
Jesper Petersen (S)
Til:
skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Dato:
16-05-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, om en uhensigtsmæssig begunstigelse af vognmænd, der alene anvender deres kørselstilladelse til kørsel i forbindelse med offentlige trafikselskaber såkaldt ”Åben Flex”, og dermed vil kunne have lavere omkostninger.

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik