Europaudvalget, Alm. del spørgsmål 72

Af:
Morten Messerschmidt (DF)
Til:
udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Kopi til:
beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Dato:
22-04-2008
Samling:
2007-08 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes oplyse, om der tidligere - inden dommene Laval, Viking og Rüffert - har været rejst sager ved EF-Domstolen, der stiller spørgsmålstegn ved landenes konfliktret og den nordiske aftalemodel, eller om det er et nyt fænomen? Spørgsmålet skal ses i lyset af, at det først er inden for de seneste år, at der er kommet sager ved EF-Domstolen om den nordiske aftalemodel, kollektive kampskridt og overenskomster, hvorfor det ønskes belyst, om sådanne sager ikke tidligere har været rejst - eller om de blot tidligere er blevet afvist af Domstolen.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik