Forslag til Antidiskriminationsdirektiv

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20080426.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
02.07.2008
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
CNS/2008/0140
Beslutningsprocedure:
Godkendelsesprocedure - APP
Retsgrundlag:
Art. 19, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Samlenotat vedr. beskæftigelse m.v. 24/10-19 - socialdelen 03.10.2019 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 24/10-19

Bilag 2

2019-20

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 13-14/6-19, socialdelen 04.06.2019 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 13-14/6-19

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. beskæftigelse mv. 6-7/12-18 - socialdelen 22.11.2018 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse mv. 6/12-18

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 21/6-18 06.06.2018 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21-22/6-18

Bilag 1

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-17 - socialdelen 23.11.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-17

Bilag 1

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse, social, sundhed og forbrugerbeskyttelse 15/6-17 (socialdelen) 24.05.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17

Bilag 1

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse 8/12-16 24.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 8/12-16

Bilag 2

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. – beskæftigelses- og socialdelen 16/6-16 02.06.2016 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/6-16

Bilag 2

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-15 - beskæftigelsesdelen 26.11.2015 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7/12-15

Bilag 1

2015-16

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde beskæftigelse, social, sundhed og forbrugerpolitik 18-19/6-15, socialdelen 09.06.2015 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 18-19/6-15

Bilag 3

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 18-19/6-15, beskæftigelses- og socialdelen 02.06.2015 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 18-19/6-15

Bilag 1

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 11/12-14 - socialdelen 27.11.2014 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 11/12-14

Bilag 1

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse mv. 19-20/6-14, beskæftigelses- og socialdelen 03.06.2014 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 19-20/6-14

Bilag 1

2013-14

Samlenotat vedr. beskæftigelse m.v. 9.-10./12-13 (socialdelen) 28.11.2013 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 9.-10/12-13

Bilag 2

2013-14

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13, socialdelen 30.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

Bilag 2

2012-13

Samlenotat vedr. beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik – beskæftigelses- og socialdelen 6-7/12-12 26.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6.-7. december 2012

Bilag 4

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 21-22/6-12, sundhedsdelen 06.06.2012 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21.-22/6-12

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 21/6-12 06.06.2012 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21.-22/6-12

Bilag 2

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11, beskæftigelsesdelen 16.11.2011 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/6-11 - beskæftigelsesdelen 01.06.2011 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/6-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11 - søtransportdelen 19.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. beskæftigelse mv. 6-7/12-10 – Social- og ligestillingsdelen 26.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6-7/12-10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7/6-10 27.05.2010 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/6-10

Bilag 2

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09 - beskæftigelsesdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09

Bilag 1

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 8.-9/6-09 - beskæftigelsesdelen 27.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

Bilag 1

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/12-08 - beskæftigelse- og socialdelen 04.12.2008 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/12-08

Bilag 5

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 2.-3/10-08 17.09.2008 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 2/10-08

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Grundnotat om princippet om ligebehandling for alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering 08.09.2008 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2008) 0426

Bilag 4

2007-08 (2. samling)

Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvorvidt regeringen vil arbejde for at Antidiskriminationsdirektivet opdateres, således at der tages højde for udviklingen på området, til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren 18.10.2019 Ikke besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 6

2019-20

Spm. om, hvorvidt direktivforslaget vil have konsekvenser for medlemsstaternes mulighed for selv at bestemme, om de vil tillade ægteskab mellem to personer af samme køn, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2019 Ikke besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 3

2019-20

Spm. om, hvorvidt direktivforslagets artikel 8, stk. 1 indebærer omvendt bevisbyrde, hvorved det er den indklagede, der skal bevise, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke er blevet overtrådt, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2019 Ikke besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 4

2019-20

Spm. om, hvilke garantier regeringen kan stille for, at direktivet ikke efterfølgende får et bredere virkningsfelt end tilsigtet, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2019 Ikke besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 5

2019-20

Spm. om den danske regerings holdning til de anbefalinger, som Amnesty International har givet det spanske formandskab ifølge EUU alm. del (09) - bilag 186, til udenrigsministeren 20.01.2010 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 30

2009-10

Spm. om ligebehandling mellem mennesker uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, til udenrigsministeren, kopi til velfærdsministeren 29.09.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 1

2007-08 (2. samling)

Spm. om nærhedsprincippets overholdelse vedr. ligebehandling mellem mennesker uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, til udenrigsministeren, kopi til velfærdsministeren 29.09.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

Vil statsministeren oplyse, om den danske regering arbejder aktivt for, at det kommende EU-direktiv om antidiskrimination kommer til at omfatte alle former for diskrimination dvs. diskrimination i forhold til køn, alder, handicap, religion, tro og seksuel orientering? 09.06.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1855

2007-08 (2. samling)

Titel
Dagsorden for møde i Europaudvalget 11/10-19
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
Dagsorden for møde i Europaudvalget 30/11-18
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/6-18
Dagsorden for møde i Europaudvalget 13/6-18
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
Dagsorden for møde i Europaudvalget 1/12-17
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/6-17
Dagsorden for møde i Europaudvalget 2/6-17
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/12-16
Dagsorden for møde i Europaudvalget 2/12-16
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 10/6-2016
Dagsorden for møde i Europaudvalget 10/6-16
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/12-14
Dagsorden for møde i Europaudvalget 5/12-14
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/6-14
Dagsorden for møde i Europaudvalget 12/6-14
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/12-13
Dagsorden for møde i Europaudvalget 6/12-13
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/6-13
Dagsorden for møde i Europaudvalget 7/6-13
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-12
Dagsorden for møde i Europaudvalget 30/11-12
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 14/6-12
Dagsorden for møde i Europaudvalget 14/6-12
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/11-11
Dagsorden for møde i Europaudvalget 25/11-11
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
Dagsorden for møde i Europaudvalget 10/6-11
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 3/12-10
Dagsorden for møde i Europaudvalget 3/12-10
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/6-10
Dagsorden for møde i Europaudvalget 4/6-10
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/11-09
Dagsorden for møde i Europaudvalget 27/11-09
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 4/6-09
Dagsorden for møde i Europaudvalget 4/6-09
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 12. december 2008
Dagsorden for møde i Europaudvalget 12/12-08
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 26/9-08
Offentligt referat fra Europaudvalgets mødet 19/9-08
Offentligt referat af EUU-møde 12. september 2008
Dagsorden for møde i Europaudvalget 26/9-08
Dagsorden for møde i Europaudvalget 19/9-08
Dagsorden for møde i Europaudvalget 12/9-08
 • 11-10-2019 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 30-11-2018 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 13-06-2018 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 01-12-2017 kl. 07:30
  Europaudvalget
 • 02-06-2017 kl. 07:00
  Europaudvalget
 • 02-12-2016 kl. 09:30
  Europaudvalget
 • 10-06-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 05-12-2014 kl. 11:00
  Møde i Europaudvalget
 • 12-06-2014 kl. 09:00
  Møde i Europaudvalget
 • 06-12-2013 kl. 12:00
  Møde i Europaudvalget
 • 07-06-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 30-11-2012 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 14-06-2012 kl. 08:00
  Møde i Europaudvalget
 • 25-11-2011 kl. 07:45
  Møde nr. 8 i Europaudvalget
 • 10-06-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 35 i Europaudvalget
 • 03-12-2010 kl. 08:00
  Møde nr. 10 i Europaudvalget

Forslaget er et supplement til EU’s eksisterende rammelovgivning om ikke-forskelsbehandling og sigter mod at fremme ligebehandling uden for arbejdsmarkedet.

Med forslaget forbydes al forskelsbehandling på baggrund af alder, handicap, seksuel orientering og religion eller tro inden for følgende områder:

- social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedsydelser,
- sociale goder,
- uddannelse,
- adgang til almindeligt tilgængelige varer og tjenesteydelser, herunder boliger (Kun faglig eller erhvervsmæssig virksomhed er omfattet).

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvorvidt regeringen vil arbejde for at Antidiskriminationsdirektivet opdateres, således at der tages højde for udviklingen på området, til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren 18.10.2019 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 6

2019-20

Spm. om, hvorvidt direktivforslaget vil have konsekvenser for medlemsstaternes mulighed for selv at bestemme, om de vil tillade ægteskab mellem to personer af samme køn, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2019 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 3

2019-20

Spm. om, hvorvidt direktivforslagets artikel 8, stk. 1 indebærer omvendt bevisbyrde, hvorved det er den indklagede, der skal bevise, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke er blevet overtrådt, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2019 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 4

2019-20

Spm. om, hvilke garantier regeringen kan stille for, at direktivet ikke efterfølgende får et bredere virkningsfelt end tilsigtet, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2019 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 5

2019-20

Internt dokument 08.10.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 31

2019-20

Samlenotat vedr. beskæftigelse m.v. 24/10-19 - socialdelen 03.10.2019 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 24/10-19

Bilag 2

2019-20

Skriftlig forelæggelse fra børne- og socialministeren vedr. rådsmøde beskæftigelse 13-14/6-19, socialdelen 24.06.2019 Notat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 13-14/6-19

Bilag 6

2018-19 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 13-14/6-19, socialdelen 04.06.2019 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 13-14/6-19

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 17.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 319

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18 17.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 320

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 27.11.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 154

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. beskæftigelse mv. 6-7/12-18 - socialdelen 22.11.2018 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse mv. 6/12-18

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 15.08.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 898

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/6-18 15.08.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 899

2017-18

Internt dokument 08.06.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 742

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 21/6-18 06.06.2018 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21-22/6-18

Bilag 1

2017-18

Fortroligt dokument 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 260

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 261

2017-18

Internt dokument 28.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 180

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-17 - socialdelen 23.11.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-17

Bilag 1

2017-18

Fortroligt dokument 29.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 852

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/6-17 29.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 853

2016-17

Internt dokument 31.05.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 701

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse, social, sundhed og forbrugerbeskyttelse 15/6-17 (socialdelen) 24.05.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17

Bilag 1

2016-17

Fortroligt dokument 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 310

2016-17

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/12-16 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 312

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse 8/12-16 24.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 8/12-16

Bilag 2

2016-17

Fortroligt dokument 25.08.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 837

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 10/6-2016 25.08.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 838

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. – beskæftigelses- og socialdelen 16/6-16 02.06.2016 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/6-16

Bilag 2

2015-16

Skriftlig forelæggelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-15 - social og indenrigsdelen 03.12.2015 Notat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7/12-15

Bilag 7

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-15 - beskæftigelsesdelen 26.11.2015 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7/12-15

Bilag 1

2015-16

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde beskæftigelse, social, sundhed og forbrugerpolitik 18-19/6-15, socialdelen 09.06.2015 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 18-19/6-15

Bilag 3

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 18-19/6-15, beskæftigelses- og socialdelen 02.06.2015 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 18-19/6-15

Bilag 1

2014-15 (1. samling)

Fortroligt dokument 29.01.2015 Referat

EUU alm. del

Bilag 285

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/12-14 29.01.2015 Referat

EUU alm. del

Bilag 286

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 11/12-14 - socialdelen 27.11.2014 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 11/12-14

Bilag 1

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/6-14 03.07.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 570

2013-14

3323. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik 19.06.2014 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 19-20/6-14

2013-14

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse mv. 19-20/6-14, beskæftigelses- og socialdelen 03.06.2014 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 19-20/6-14

Bilag 1

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/12-13 21.01.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 208

2013-14

3280 Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik 09.12.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 9.-10/12-13

2013-14

Samlenotat vedr. beskæftigelse m.v. 9.-10./12-13 (socialdelen) 28.11.2013 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 9.-10/12-13

Bilag 2

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/6-13 01.07.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 472

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13 - socialdelen 01.07.2013 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

Bilag 9

2012-13

3247th Council meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs 20 and 21 June 2013 20.06.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13, socialdelen 30.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

Bilag 2

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 6-7/12-12 - beskæftigelses- og socialdelen 13.12.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6.-7. december 2012

Bilag 5

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-12 13.12.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 133

2012-13

3206. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik 7. december 06.12.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6.-7. december 2012

2012-13

Samlenotat vedr. beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik – beskæftigelses- og socialdelen 6-7/12-12 26.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6.-7. december 2012

Bilag 4

2012-13

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 14/6-12 24.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 557

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 21/6-12 02.07.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21.-22/6-12

Bilag 5

2011-12

3177. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik 22. juni 21.06.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21.-22/6-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 21-22/6-12, sundhedsdelen 06.06.2012 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21.-22/6-12

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 21/6-12 06.06.2012 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21.-22/6-12

Bilag 2

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/11-11 28.02.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 315

2011-12

Redegørelse vedr. Beskæftigelse m.v. 1/12-11 13.12.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11

Bilag 5

2011-12

3131. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 01.12.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11, beskæftigelsesdelen 16.11.2011 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 1-2/12-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/6-11 - beskæftigelses- og socialdelen 15.08.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/6-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11 11.08.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 533

2010-11 (1. samling)

3099. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik Beskæftigelse og socialpolitik 17. juni 2011 17.06.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/6-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/6-11 - beskæftigelsesdelen 01.06.2011 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/6-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11 - søtransportdelen 19.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

3053. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik 7. december 2010 18.01.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6-7/12-10

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 3/12-10 11.01.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 170

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 6/12-10, beskæftigelsesdelen 21.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6-7/12-10

Bilag 8

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. beskæftigelse mv. 6-7/12-10 – Social- og ligestillingsdelen 26.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 6-7/12-10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

3019. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik Luxembourg, den 7. og 8. juni 2010 06.07.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/6-10

2009-10

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/6-10 30.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 449

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7/6-10 27.05.2010 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/6-10

Bilag 2

2009-10

EUU alm. del - svar på spørgsmål 30, fra udenrigsministeren 23.03.2010 Endeligt svar

EUU alm. del

2009-10

Notat om det spanske formandskabs program og prioriteter for beskæftigelses-, ligestillings- og socialområderne 29.01.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 208

2009-10

Spm. om den danske regerings holdning til de anbefalinger, som Amnesty International har givet det spanske formandskab ifølge EUU alm. del (09) - bilag 186, til udenrigsministeren 20.01.2010 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 30

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/11-09 22.12.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 158

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09 09.12.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09

Bilag 7

2009-10

2980th EPSCO Council meeting - Brussels, 30 November - 1 December 2009 30.11.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09 - beskæftigelsesdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09

Bilag 1

2009-10

Udtalelse fra EUU til Kommissionen om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (COSAC) 26.09.2009 Notat

KOM (2008) 0426

Bilag 7

2008-09

Forventningerne til det svenske EU-formandskab på beskæftigelses-, social- og ligestillingsområdet 14.07.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 492

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 4/6-09 10.07.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 476

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. - beskæftigelsesdelen, 8-9/6-09 17.06.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

Bilag 3

2008-09

2947. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik Luxembourg, den 8. og 9. juni 2009 08.06.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 8.-9/6-09 - beskæftigelsesdelen 27.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

Bilag 1

2008-09

Kommissionens svar til EUU vedr. forslaget om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (COSAC) 13.01.2009 Notat

KOM (2008) 0426

Bilag 8

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 12. december 2008 07.01.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 142

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/12-08 - beskæftigelsesdelen 23.12.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/12-08

Bilag 8

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 17/12-08 - beskæftigelse- og socialdelen 04.12.2008 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/12-08

Bilag 5

2008-09

Henvendelse af 30/11-08 fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske vedr. forslag til direktiv om ligebehandling 01.12.2008 Henvendelse

KOM (2008) 0426

Bilag 6

2008-09

Henvendelse af 14/10-08 fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske vedr. direktiv om ligebehandling uanset race, religion eller seksuel orientering 14.10.2008 Henvendelse

KOM (2008) 0426

Bilag 5

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde beskræftigelse m.v. 2/10-08 13.10.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 2/10-08

Bilag 3

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 26/9-08 07.10.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 464

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets mødet 19/9-08 06.10.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 463

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat af EUU-møde 12. september 2008 02.10.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 459

2007-08 (2. samling)

2893. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik Luxembourg, den 2. oktober 2008 02.10.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 2/10-08

2007-08 (2. samling)

Spm. om ligebehandling mellem mennesker uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, til udenrigsministeren, kopi til velfærdsministeren 29.09.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 1

2007-08 (2. samling)

EUU - KOM (2008) 0426 - svar på spm. nr. 1, fra udenrigsministeren 04.11.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0426

Spørgsmål 1

2007-08 (2. samling)

Spm. om nærhedsprincippets overholdelse vedr. ligebehandling mellem mennesker uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, til udenrigsministeren, kopi til velfærdsministeren 29.09.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0426

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2008) 0426 - svar på spm. 2, fra udenrigsministeren 28.10.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0426

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

Kriterier for subsidiaritetsprøvelse af forslag om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering 18.09.2008 EU note

EU-note

E 61

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 2.-3/10-08 17.09.2008 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 2/10-08

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Grundnotat om princippet om ligebehandling for alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering 08.09.2008 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2008) 0426

Bilag 4

2007-08 (2. samling)

Subsidiaritetscheck af Kommissionens forslag om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle 03.09.2008 EU note

EU-note

E 59

2007-08 (2. samling)

Henvendelse af 28/8-08 fra Dansk Arbejdsgiverforening vedr. høringssvar vedr. Kommissionens forslag til direktiv om ligebehandling 02.09.2008 Henvendelse

KOM (2008) 0426

Bilag 3

2007-08 (2. samling)

Brev om overskridelse af 4-ugers fristen for oversendelse af grundnotat vedr. direktivet 22.07.2008 Meddelelse

KOM (2008) 0426

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Subsidiaritetsnotat om gennemførelse af princippet om ligebhandling mellem mennesker uanset religion, tro, alder, handicap eller seksuel orientering 22.07.2008 Subsidiaritetsnotat

KOM (2008) 0426

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Ny social dagsorden, herunder et direktiv om patientrettigheder ifbm. grænseoverskridende sundhedsydelser 08.07.2008 EU note

EU-note

E 48

2007-08 (2. samling)

Svar på spm. nr. S 1855 19.06.2008 Endeligt svar

Svar på S 1855

2007-08 (2. samling)

Vil statsministeren oplyse, om den danske regering arbejder aktivt for, at det kommende EU-direktiv om antidiskrimination kommer til at omfatte alle former for diskrimination dvs. diskrimination i forhold til køn, alder, handicap, religion, tro og seksuel orientering? 09.06.2008 § 20-spørgsmål

S 1855

2007-08 (2. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik