Europaudvalget, Alm. del bilag 564

Samling: 2009-10

Grundnotat om komitésag om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (acrylamid)

Dokumentdato:
28-09-2010
Modtaget:
28-09-2010
Omdelt:
28-09-2010

Fil(er)

Titel
kom (2003) 0644 - Bilag 1: Notat samt rapport vedr. analyse af de administrative konsekvenser af REACH 28.09.2010
Rådsmøde (Konkurrenceevne) 25-26/1 2004 - Bilag 3: Henvendelse fra Forbrugerrådet vedr. punkt 5 på dagsordenen (REACH) 28.09.2010
Rådsmøde nr. 2632 (miljøministre) den 20. december 2004 - Bilag 2: Henvendelse af 8/12-04 fra Forbrugerrådet vedr. rådsmøde miljø 20/12-04 28.09.2010
Rådsmøde nr. 2665 (konkurrenceevne) den 6.-7. juni 2005 - Bilag 3: Henvendelse af 2/6-05 fra Forbrugerrådet vedr. rådsmøde konkurrenceevne 6-7/6-05 samt softwarepatenter 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 2: Henvendelse af 12/9-05 fra Danmarks Naturfredningsforening vedr. publikationen "Reach eller kemisk kaos" 28.09.2010
Internt dokument 28.09.2010
Fortroligt dokument 28.09.2010
Rådsmøde nr. 2681 (konkurrenceevne) den 11. oktober 2005 - Bilag 6: Beslutningsreferat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 11/10-05 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 3: Statsministerens skrivelse til formanden for Europa-Kommissionen vedr. REACH 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 4: Formandskabets konklusioner fra rådsmødet (konkurrenceevne) 11/10-05 vedr. REACH 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 46: Miljøministeriets danske positionspapir vedr. REACH 28.09.2010
Rådsmøde nr. 2694 (konkurrenceevne) den 28. - 29. november 2005 - Bilag 3: Tillæg til samlenotat vedr. konkurrenceevne 28-29/11-05 - pkt. 6 28.09.2010
Rådsmøde nr. 2694 (konkurrenceevne) den 28. - 29. november 2005 - Bilag 5: Henvendelse af 23/11-05 fra Forbrugerrådet vedr. rådsmøde konkurrenceevne 28-29/11-05 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 5: Besvarelse af MPU's spm. 55 om evt. svækkelse af eksisterende danske regler 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 6: Besvarelse af MPU's spm. 56 om overholdelse af grænseværdierne for visse partikler mht. luftkvalitet 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 7: Besvarelse af MPU's spm. 5 om Europa-Parlamentets behandling af sagen 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 8: Henvendelse af 9/12-05 fra Danmarks Naturfredningsforenng m.fl. vedr. REACH forud for Europaudvalgsmøde 12/12-05 28.09.2010
Ekstraordinært rådsmøde (konkurrenceevne) den 13. december 2005 - Bilag 2: Reach: 5 notater fra miljøministeriet 28.09.2010
Ekstraordinært rådsmøde (konkurrenceevne) den 13. december 2005 - Bilag 3: Reach: 2 notater fra miljøministeriet 28.09.2010
Ekstraordinært rådsmøde (konkurrenceevne) den 13. december 2005 - Spørgsmål 1: Spm. om, hvordan godkendelsesordningen fungerer i REACH, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 28.09.2010
Ekstraordinært rådsmøde (konkurrenceevne) den 13. december 2005 - Spørgsmål 2: Spm. om forskellen på anvendelse af nul-effekt-niveau og nul-effekt-koncentration og fastsættelse af en tærskelværdi i artikel 57,2 bis, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 28.09.2010
Fortroligt dokument 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 9: Henvendelse af 3/7 fra Nordisk råd vedr. rekommandation vedr. REACH 28.09.2010
Rådsmøde nr. 2757 (miljø) den 23. oktober 2006 - Bilag 5: Supplerende notat vedr. REACH: Afstemning i Parlamentets miljøkomité 10/10-06 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 12: 4 notater fra miljøministeriet vedr. REACH 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 13: Henvendelse af 26/10-06 fra Forbrugerrådet om REACH 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 14: Beslutningsreferat fra europaudvalgsmødet den 27/10-06 vedr. dagsordenspunkt 4 om REACH 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Spørgsmål 1: Spm. om oversendelse af notat, om hvilke krav der ligges til grund for vurdering af, om anvendelsen af et kemikalie er tilstrækkeligt kontrolleret, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Samrådsspørgsmål A: Samråddspørgsmålet er trukket tilbage - Samrådsspm. om udviklingen i forhandlingerne om REACH og sammenbruddet i forhandlingerne 28/11-06, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren 28.09.2010
EU-note - 2006-07 - E 14: Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 15: Miljøministeriets notat vedrørende REACH 28.09.2010
EU-note - 2006-07 - E 16: Europa-Parlamentet har sat sidste punktum på REACH 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Bilag 16: 2 aktuelle notater vedr. REACH 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2007-08 (2. samling) - Bilag 19: Henvendelse af 3/12-07 fra Dansk Industri om forordningsforslag om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2007-08 (2. samling) - Bilag 34: Grundnotat om komitésag om gebyrer og afgifter til det Europæiske Kemikalieagentur 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2007-08 (2. samling) - Bilag 301: Grundnotat om komitésag om kemikalier (REACH) 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Spørgsmål 2: Spm. om konsekvenserne for beskyttelsesniveauet efter vedtagelsen af bilag XI til forordning nr. 1907/2006 af 18/12-06, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2007-08 (2. samling) - Bilag 382: KOPI af svar på spørgsmål 465 stillet i MPU vedr. farlige stoffer 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Spørgsmål 3: Spm. om REACH giver Danmark problemer i forhold til at fastholde restriktioner, advarsler eller forbud mod visse kemiske stoffer, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 223: Grundnotat om komitésag om tilpasning til den tekniske udvikling mv. for kemikalier (REACH) 28.09.2010
kom (2003) 0644 - Spørgsmål 4: Spm. om tage implementeringen af REACH op til genovervejelse for at slække på kravene til kemikalieindustrien på grund af krisen (Jvf. det tjekkiske formandskabs forslag til konklusioner på mødet)? 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 59: Grundnotat om komitésag om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 476: Grundnotat om komitésag om ændring af testmetodeforordningen (REACH) 28.09.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 540: Grundnotat om komitésag om kemikalier (REACH) 16.09.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 90: Grundnotat om komitésag om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier, vedr. cadmium 28.09.2010
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik