L 3 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktivitet m.v.).
Af: Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 7

Af:
Martin Henriksen (DF)
Til:
integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Dato:
06-11-2009
Samling:
2009-10
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes redegøre for betydningen og konsekvenserne af følgende formulering i lovforslagets bemærkninger pkt 2.1.4: ”Da visumkodeksens regler om sagsbehandlingstider ikke kan fraviges, kan det i visse situationer være nødvendigt at afgøre en ansøgning, inden den er fuldt oplyst. Afgørelsen af sagen må i så fald ske på det foreliggende grundlag.” Herunder bedes ministeren redegøre for, om der er mulighed for at indføje i de nationale retningslinjer, at en visumansøgning automatisk afvises, såfremt sagen ikke er tilstrækkeligt belyst.

Endeligt svar

Dokumentdato:
18-11-2009
Modtaget:
18-11-2009
Omdelt:
18-11-2009
Titel
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 2: Spm. om, hvilke reelle ændringer medfører en vedtagelse af forslaget for danske regler, til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 3: Spm. om meningen med følgende formulering i lovforslagets bemærkninger, til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 4: Spm. om , hvor mange klager over afslag på visumansøgninger, man forventer i ministeriet, til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 5: Spm. om meningen med og konsekvenserne af følgende formulering i lovforslagets bemærkninger, pkt. 2.1.3:, til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 6: Spm. om betydningen af følgende formulering i lovforslagets bemærkningerDer vil blive udarbejdet nationale retningslinjer om den nærmere fortolkning af artikel 23", til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 8: Spm. om, hvilke sagsbehandlingstider der er i forbindelse med afgørelser om visum, der bliver klaget over, til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 9: Spm. om, hvor lang tid det typisk tager i dag at behandle de forskellige former for visumansøgninger, til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 10: Spm. om, at der i lovforslaget henvises til "danske kroner" i stedet for "Euro", til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 11: Spm. om betydningen af formulering i lovforslagets bemærkninger, pkt. 3: Udenlandske studerende kan således nu kun få opholdstilladelse til kurser, som Undervisningsministeriet anerkender som adgangsgivende til en videregående uddannelse. , til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 12: Spm. om de nye og ens regler, der skal afsløre og undgå snyd i forbindelse med udenlandske studerende, fx hvor meget fravær, der accepteres, til integrationsministeren 06.11.2009
L 3 - 2009-10 - Spørgsmål 13: Spm. om at lade EØS- og EU-studerende omfatte af regelsættet vedrørende fastsættelse af krav til studieaktivitet, til integrationsministeren 06.11.2009
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik