Forslag til forordning om oversættelsesordningerne for EU-patentet

Forslag til Rådets forordning (EU) Nr. .../... om oversættelsesordningerne for EU-patentet

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Trukket tilbage af Kommissionen i maj 2014
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20100350.pdf

Andre forberedende retsakter

Protokol 2 brev KOM (2010) 0350.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
30.06.2010
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
CNS/2010/0198
Beslutningsprocedure:
Høringsprocedure - CNS
Retsgrundlag:
Art. 118 TEUF
EU's databaser om forslaget
 • 30-11-2011 kl. 11:00
  Møde nr. 9 i Europaudvalget
 • 23-06-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 37 i Europaudvalget
 • 27-05-2011 kl. 08:00
  Møde nr. 33 i Europaudvalget
 • 25-02-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 20 i Europaudvalget
 • 03-12-2010 kl. 08:00
  Møde nr. 10 i Europaudvalget
 • 19-11-2010 kl. 08:30
  Møde nr. 8 i Europaudvalget
 • 05-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 6 i Europaudvalget

NB NB Kommissionen har i december 2010 accepteret anmodning fra 11 medlemslande om forstærket samarbejde for EU-patentet - se KOM (2010) 0790

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 9. juli 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 4. oktober 2010 (ifølge IPEX)

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Tillæg: SEK(2010) 796 ; SEK(2010) 797

Indholdsmæssigt er Kommissionens nye forslag stort set identisk med det forslag til oversættelsesordning for ”fælleskabspatentet”, som Kommissionen fremsatte i 2000. Forslaget bygger på det system, som gælder for den Europæiske Patentorganisations (EPO) udstedelse af patenter.

EU-patentet er et enhedspatent, som fra udstedelsen skal gælde i hele EU. Det skal dermed udgøre et alternativ til de eksisterende rent nationale patenter og de europæiske patenter, som efter udstedelse kan gøres gyldige i et eller flere medlemslande i den Europæiske patentorganisation (EPO). EPO tæller EU-landene plus yderligere ti europæiske lande.

Hovedtrækkene i Kommissionens forslag er at:

 • Der kan indleveres ansøgninger på alle officielle EU-sprog. Hvor der ansøges på et EU-sprog, som ikke er et af de officielle EPO-sprog, skal ansøger sørge for oversættelse til et af disse sprog mhp. sagsbehandling. 
 • Patentet offentliggøres i sin helhed (patentkrav, beskrivelse samt eventuelle illustrationer)
 • Der indføres et særligt maskinoversættelsessystem, som pt. er under udvikling. Oversættelsessystemet skal sikre, at såvel patentansøgninger som udstedte patenter bliver tilgængelige på alle officielle EU-sprog uden yderligere omkostninger for ansøger.
I tilfælde af en retssag skal en formodet krænker af et patent kunne kræve, at patenthaver sørger for fuld oversættelse af patentet til det officielle EU-sprog, der anvendes hvor den formodede krænkelse har fundet sted, eller hvor den formodede krænker har sit hjemsted.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Samlenotat vedr. rådsmøde Konkurrenceevne 30-31/5-11 - indre markedsdelen 19.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 30-31/5-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/2-11 28.03.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 339

2010-11 (1. samling)

3057. samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) 10. december 2010 19.01.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 3/12-10 11.01.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 170

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 19/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 156

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10 20.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde (konkurrenceevne) den 10/12-10 06.12.2010 Beslutningsreferat

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Henvendelse af 26/11-10 fra Dansk Erhverv vedr. EU-patentet 26.11.2010 Henvendelse

KOM (2010) 0350

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. konkurrenceevne 10/12-10 25.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 24.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 93

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 5/11-10 23.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 94

2010-11 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 08.11.2010 Beslutningsreferat

Ekstraordinært rådsmøde konkurrenceevne 10/11-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt referat fra Europaudvalgets møde 1/10-10 - Konkurrenceevne 04.11.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 57

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, integrationsdelen 28.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. ekstraordinært rådsmøde konkurrenceevne 10/11-10 27.10.2010 Samlenotat

Ekstraordinært rådsmøde konkurrenceevne 10/11-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 11-12/10-10 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 11-12/10-10

Bilag 1

2009-10

Grund- og nærhedsnotat om forslag til forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet 21.07.2010 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2010) 0350

Bilag 1

2009-10

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik