Møde nr. 28 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 03. marts 2017
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Fælles samråd med justitsministeren og udenrigsministeren om Danmarks tilknytning til PNR og Eurojust

KOM (2011) 0032, KOM (2013) 0535


2.

Rådsmøde nr. 3525 (udenrigsanliggender) den 6. marts 2017 Udenrigsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-3 samt 5 og 6


3.

Rådsmøde nr. 3526 (almindelige anliggender) den 7. marts 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3525 (udenrigsanliggender) den 6. marts 2017 Forsvarsministeren forelægger dagsordenspunkt 4


5.

Rådsmøde nr. 3524 (landbrug og fiskeri) den 6. marts 2017 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


6.

Opfølgning på folkehøringen – Drøftelse af deltagernes politiske konklusioner


7.

Opfølgning på folkehøringen – Evaluering af selve arrangementet og drøftelse af om udvalget ønsker at følge op med nye initiativer


L
8.

L
9.

Drøftelse om EUROPOL følgegruppe


L
10.

Fastsættelse af EUU-møder med EU-kommissærer


L
11.

Orientering om hvidbog om EU’s fremtid


L
12.

Eventuelt


Note: Retsudvalget er inviteret til at deltage under dagsordenens punkt 1.


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 2-5 nævnte møder.
4.

Sikkerheds- og forsvarspolitisk implementering af EU’s Globale Strategi

- Statusdrøftelse/rådskonklusioner


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3 og 5-6 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 er delt ressort mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.
1.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 9. marts 2017 (udkast til konklusioner)

- Politisk drøftelse


2.
3.

Inter-institutionel aftale om bedre lovgivning

- Status

KOM (2015) 0216, KOM (2016) 0615


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Fremtidens landbrugspolitik

- Udveksling af synspunkter


2.

Flerårig plan for små pelagiske arter i Adriaterhavet

– Præsentation

KOM (2017) 0097


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik