L 97 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer.
(Forenkling og modernisering af lejelovgivningen).
Af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)
Udvalg: By- og Boligudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 103

Af:
Charlotte Dyremose (KF)
Til:
minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)
Dato:
06-03-2015
Samling:
2014-15 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Som svar på spørgsmål 6 til L 97 har ministeren vedlagt et notat med kommentarer til Danske Udlejeres henvendelse af 3. februar 2015 (jf. BYB L 97, bilag 9). På notatets side 7, hvor der svares på spørgsmål 12 fra Danske Udlejere, og som blandt andet går på fald i beskæftigelsen og en forringelse af vedligeholdelsestilstanden i de private lejeboliger, står der: ”Af den samlede mængde istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder i private lejeboliger er det derfor kun en meget begrænset del, som ikke længere vil blive udført.” I svaret på spørgsmål 10 til L 97 står der, at en af parterne altid vil have vedligeholdelsespligten af en bolig, og at udlejer altid selv vælger, om et lejemål skal lejes ud nyistandsat. I svaret på spørgsmål 54 til L 97 står der, at hvis et lejemål trænger til vedligeholdelse ved lejers fraflytning, men det ikke var nyistandsat ved lejers indflytning, så kan den fraflyttende lejer kun skulle betale en del af den normale istandsættelse ved fraflytning. Kan ministeren bekræfte, at disse oplysninger bygger på en antagelse om, at uanset om en fraflyttende lejer kan tilpligtes at betale fuldt eller delvist for, at det lejede nyistandsættes ved fraflytning, så vil udlejer som oftest sørge for, at lejemålene lejes ud nymalede? Ministeren bedes i så fald oplyse, hvad ministeren bygger denne antagelse på?

Endeligt svar

Dokumentdato:
16-03-2015
Modtaget:
16-03-2015
Omdelt:
16-03-2015

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik