Forslag til DIREKTIV om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EØS-relevant tekst) {SWD(2016) 52 final} {SWD(2016) 53 final}

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_DA_resume_impact_assessment_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_EN_impact_assessment_part1_v7.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Meddelelse
Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
08.03.2016
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2016/0070
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 10.05.2016
 • 13-10-2017 kl. 11:00
  Europaudvalget
 • 06-10-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 09-06-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 05-05-2017 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 02-12-2016 kl. 09:30
  Europaudvalget
 • 16-09-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 10-06-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 20-05-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 04-05-2016 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 16-03-2016 kl. 13:45
  Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Kopi af TRU alm. del - bilag 73: Notat om godskørselslovens anvendelsesområde i forbindelse med udenlandske virksomheder, fra transport-, bygnings- og boligministeren 23.11.2018 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 19

2018-19 (1. samling)

Kopi af TRU alm. del - svar på spm. 110 om ministeren kommentar til forslaget fra ITD og Danske Busvognmænd vedr. udstationeringsdirektivet, fra transport-, bygnings- og boligministeren 24.11.2017 Notat

KOM (2017) 0281

Bilag 9

2017-18

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 43 om, hvilke forskelle der er på udstationerede medarbejdere fra andre EU-lande i Danmark og ansatte i Danmark, der ikke er udstationerede, fra beskæftigelsesministeren 22.11.2017 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 18

2017-18

Henvendelse af 9/11-17 fra BAT-Kartellet vedr. revision af udstationeringsdirektivet 15.11.2017 Henvendelse

KOM (2016) 0128

Bilag 17

2017-18

Fortroligt dokument 07.11.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 101

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/10-17 07.11.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 102

2017-18

Materiale til ITD og Danske Busvognmænds foretræde den 6. oktober 2017 om udstationeringsdirektivet. 26.10.2017 Diverse

KOM (2016) 0128

Bilag 16

2017-18

Fortroligt dokument 25.10.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 69

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/10-17 25.10.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 70

2017-18

Spm. om ministerens kommentar på materiale fra ITD og Danske Busvognmænds foretræde om udstationeringsdirektivet, til beskæftigelsesministeren 25.10.2017 Udvalgsspørgsmål

BEU alm. del

Spørgsmål 37

2017-18

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 16.10.2017 Beslutningsreferat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. socialdelen 23/10-17

Bilag 4

2017-18

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 12.10.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. socialdelen 23/10-17

Bilag 3

2017-18

Internt dokument 10.10.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 34

2017-18

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 10.10.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. socialdelen 23/10-17

Bilag 2

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 06.10.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. socialdelen 23/10-17

Bilag 1

2017-18

Fortroligt dokument 31.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 863

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 9/6-17 31.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 864

2016-17

Fortroligt dokument 03.07.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 786

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/5-17 03.07.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 787

2016-17

Notat om status for udstationeringsdirektivet som opfølgning på Europaudvalgets møde 9/6-17 22.06.2017 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 15

2016-17

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17 14.06.2017 Beslutningsreferat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17

Bilag 6

2016-17

Internt dokument 07.06.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 716

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17 - beskæftigelsesdelen 02.06.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17

Bilag 3

2016-17

Spm. om den aktuelle status i forhandlingerne om udstationeringsdirektivet, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 10.05.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0128

Spørgsmål 3

2016-17

KOM (2016) 0128 - svar på spørgsmål 3 om den aktuelle status i forhandlingerne om udstationeringsdirektivet, fra beskæftigelsesministeren 02.06.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0128

Spørgsmål 3

2016-17

Brev fra formanden for det ungarske Europaudvalg om Kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet 28.04.2017 Henvendelse

KOM (2016) 0128

Bilag 14

2016-17

Internt dokument 07.02.2017 EU note

EU-note

E 19

2016-17

Fortroligt dokument 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 310

2016-17

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/12-16 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 312

2016-17

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til den foreslåede revision af udstationeringsdirektivet fsva. ansættelseskontrakter, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 05.12.2016 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0128

Spørgsmål 2

2016-17

KOM (2016) 0128 - svar på spm. 2 om, hvordan ministeren forholder sig til den foreslåede revision af udstationeringsdirektivet fsva. ansættelseskontrakter, fra beskæftigelsesministeren 22.12.2016 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0128

Spørgsmål 2

2016-17

Hvad mener ministeren om de enkelte forslag til ændringer af udstationeringsdirektivet, som LO, FTF og AC fremlægger i »Endeligt høringssvar af 20. september 2016«, og vil ministeren lægge vægt på, at disse ændringsforslag indføjes i det endelige direktiv? 05.12.2016 § 20-spørgsmål

S 368

2016-17

Spm. om forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 02.12.2016 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0128

Spørgsmål 1

2016-17

KOM (2016) 0128 - svar på spm. 1 om forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet, fra beskæftigelsesministeren 22.12.2016 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0128

Spørgsmål 1

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse 8/12-16 24.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 8/12-16

Bilag 2

2016-17

Fortroligt dokument 06.10.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 15

2016-17

Invitation til interparlamentarisk møde i Bruxelles om udstationeringsdirektivet den 12. oktober 2016 21.09.2016 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 891

2015-16

Henvendelse af 20/9-16 fra LO, FTF og Akademikerne om endeligt høringssvar vedr. forslag til revision af udstationeringsdirektivet 20.09.2016 Henvendelse

KOM (2016) 0128

Bilag 13

2016-17

Svarbrev til det rumænske europaudvalg vedr. udstationeringsdirektivet 16.09.2016 Diverse

EUU alm. del

Bilag 885

2015-16

Fortroligt dokument 25.08.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 837

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 10/6-2016 25.08.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 838

2015-16

Internt dokument 27.07.2016 Henvendelse

KOM (2016) 0128

Bilag 11

2015-16

Internt dokument 27.07.2016 Diverse

KOM (2016) 0128

Bilag 12

2015-16

Internt dokument 27.07.2016 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 867

2015-16

Internt dokument 27.07.2016 Diverse

EUU alm. del

Bilag 868

2015-16

Kommissionens svar på Folketingets begrundet udtalelse vedr. revision af udstationeringsdirektivet 20.07.2016 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 10

2015-16

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DE NATIONALE PARLAMENTER om forslag til direktiv om ændring af direktivet om udstationering af arbejdstagere for så vidt angår nærhedsprincippet, jf. protokol nr. 2 20.07.2016 Meddelelse

KOM (2016) 0505

2016

Fortroligt dokument 29.06.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 759

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/5-16 29.06.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 760

2015-16

Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 20/5-16 09.06.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 699

2015-16

Besked fra Generalsekretariatet for Rådet om modtagelse af 'det gule kort' vedr. revision af udstationeringsdirektivet 08.06.2016 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 9

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. – beskæftigelses- og socialdelen 16/6-16 02.06.2016 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/6-16

Bilag 2

2015-16

Fortroligt dokument 31.05.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 659

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 31.05.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 660

2015-16

Betænkning afgivet 20. maj 2016 26.05.2016 Betænkning m.v.

B 171

Bilag 4

2015-16

Resultat af Rådets samling konkurrenceevne 26-27/5-16 26.05.2016 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 26-27/5-16

2015-16

Udkast til betænkning 19.05.2016 Betænkning m.v.

B 171

Bilag 3

2015-16

Internt dokument 17.05.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 627

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 26-27/5-16 - indre marked 12.05.2016 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 26-27/5-16

Bilag 2

2015-16

Begrundet udtalelse fra det kroatiske parlament vedr. revision af udstationeringsdirektivet 09.05.2016 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 8

2015-16

Begrundet udtalelse fra Folketinget til Kommissionen vedr. forslag til revision af udstationeringsdirektivet 06.05.2016 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 7

2015-16

Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget om forslag til revision af udstationeringsdirektivet 03.05.2016 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 6

2015-16

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 03.05.2016 Notat

B 171

Bilag 1

2015-16

Interparlamentarisk møde i Paris 18/5-16 om virksomheders sociale ansvar og udstationering af arbejdere 02.05.2016 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 577

2015-16

Nærhedsudtalelse fra Polen vedr. udstationeringsdirektivet 28.04.2016 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 5

2015-16

Anmodning til Beskæftigelsesudvalget om udtalelse vedr. forslag til revision af udstationeringsdirektivet 07.04.2016 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 4

2015-16

Faktaark om revision af udstationeringsdirektivet 05.04.2016 Diverse

KOM (2016) 0128

Bilag 3

2015-16

EU-note om revision af udstationeringsdirektivet 05.04.2016 EU note

EU-note

E 42

2015-16

Fortroligt dokument 05.04.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 492

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 16/3-16 05.04.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 493

2015-16

Grund- og nærhedsnotat vedr. udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 01.04.2016 Notat

KOM (2016) 0128

Bilag 2

2015-16

Henvendelse af 18/3-16 fra LO, FTF og Akademikerne vedr. høringssvar til forslag om revision af udstationeringsdirektivet 18.03.2016 Henvendelse

KOM (2016) 0128

Bilag 1

2015-16

EU-note om nærhedstjekket i Folketinget 10.12.2015 EU note

EU-note

E 18

2015-16

Internt dokument 05.11.2015 EU note

EU-note

E 6

2015-16

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik