KOM (2016) 0864, spørgsmål 8

Af:
Søren Søndergaard (EL)
Til:
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
20-12-2017
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministeren oplyse, om der er elementer i direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion med hensyn til art og omfang og energiens anvendelse nationalt.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
18-01-2018
Modtaget:
18-01-2018
Omdelt:
18-01-2018

Fil(er)

Titel
kom (2016) 0864 - Spørgsmål 2: Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have i Danmark, når der i forbindelse med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, skal indføres regler, som skal fremme markedsbaseret prisdannelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0864 - Spørgsmål 3: Spm. om, hvilke følger det vil få i Danmark, at medlemslande med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet kun kan fastholde eller implementere foranstaltninger, der beskytter særligt udsatte husstande, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0864 - Spørgsmål 4: Spm. om, hvilke konsekvenser det har for Danmark, at direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet medfører, at distributionsselskaber kun under særlige omstændigheder må eje lagringsfaciliteter, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0864 - Spørgsmål 5: Spm. om transmissionsselskaber (TSO’er) som konsekvens af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet skal købe systemydelser fra markedsaktører, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0864 - Spørgsmål 6: Spm. om, hvilke retlige konsekvenser der vil være for danske aktører og danske forbrugere som følge af indarbejdelsen af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0864 - Spørgsmål 7: Spm. om, hvorvidt der er elementer i direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet og udnytte dansk produceret VE-strøm, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0864 - Spørgsmål 9: Spm. om, hvorledes det nærmere skal forstås, at forbrugerne, som konsekvens af direktivforslaget, får nye muligheder for aktiv deltagelse i el-markedet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik