Forslag til DIREKTIV om fælles regler for det indre marked for elektricitet

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) {SWD(2016) 410 final} {SWD(2016) 411 final} {SWD(2016) 412 final} {SWD(2016) 413 final}

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Frist for nærhedstjek: 09.05.2017
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have i Danmark, når der i forbindelse med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, skal indføres regler, som skal fremme markedsbaseret prisdannelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 2

2017-18

Spm. om, hvilke følger det vil få i Danmark, at medlemslande med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet kun kan fastholde eller implementere foranstaltninger, der beskytter særligt udsatte husstande, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om, hvilke konsekvenser det har for Danmark, at direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet medfører, at distributionsselskaber kun under særlige omstændigheder må eje lagringsfaciliteter, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om transmissionsselskaber (TSO’er) som konsekvens af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet skal købe systemydelser fra markedsaktører, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om, hvilke retlige konsekvenser der vil være for danske aktører og danske forbrugere som følge af indarbejdelsen af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 6

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet og udnytte dansk produceret VE-strøm, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 7

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i direktivforslaget, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion med hensyn til art og omfang og energiens anvendelse nationalt, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 8

2017-18

Spm. om, hvorledes det nærmere skal forstås, at forbrugerne, som konsekvens af direktivforslaget, får nye muligheder for ”aktiv deltagelse i el-markedet”, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 9

2017-18

MFU spm. om, hvorledes implementeringen af forslag til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (KOM (2016) 0864) ændrer i forudsætningerne for udnyttelsen af den nationale investering i elektroniske målere og den tilhørende datahub, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om lokale energifælleskaber, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 04.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om, hvornår regeringen agter at forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens ”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, til udenrigsministeren 10.02.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 75

2016-17

 • 07-12-2018 kl. 10:30
  Europaudvalget
 • 15-12-2017 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 01-12-2017 kl. 07:30
  Europaudvalget
 • 23-06-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 24-02-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 25-11-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Fortroligt dokument 23.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 339

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/12-18 23.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 340

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 04.12.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 199

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport mv. 19/12-18 - energidelen 29.11.2018 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 19/12-18

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Kopi af EFK alm. del - bilag 136: Orientering om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning 29.01.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 339

2017-18

Kopi af notat om energi-, klima- og telerelaterede EU-sager, 1. halvår 2018 25.01.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 322

2017-18

Fortroligt dokument 24.01.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 325

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/12-17 24.01.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 326

2017-18

Fortroligt dokument 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 260

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 261

2017-18

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have i Danmark, når der i forbindelse med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, skal indføres regler, som skal fremme markedsbaseret prisdannelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 2

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 2 om, hvilke konsekvenser det vil have i Danmark, når der i forbindelse med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, skal indføres regler, som skal fremme markedsbaseret prisdannelse, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 2

2017-18

Spm. om, hvilke følger det vil få i Danmark, at medlemslande med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet kun kan fastholde eller implementere foranstaltninger, der beskytter særligt udsatte husstande, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 3

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 3 om, hvilke følger det vil få i Danmark, at medlemslande med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet kun kan fastholde eller implementere foranstaltninger, der beskytter særligt udsatte husstande, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om, hvilke konsekvenser det har for Danmark, at direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet medfører, at distributionsselskaber kun under særlige omstændigheder må eje lagringsfaciliteter, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 4

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 4 om, hvilke konsekvenser det har for Danmark, at direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet medfører, at distributionsselskaber kun under særlige omstændigheder må eje lagringsfaciliteter, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om transmissionsselskaber (TSO’er) som konsekvens af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet skal købe systemydelser fra markedsaktører, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 5

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 5 om transmissionsselskaber (TSO’er) som konsekvens af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet skal købe systemydelser fra markedsaktører, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om, hvilke retlige konsekvenser der vil være for danske aktører og danske forbrugere som følge af indarbejdelsen af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 6

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 6 om, hvilke retlige konsekvenser der vil være for danske aktører og danske forbrugere som følge af indarbejdelsen af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 15.03.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 6

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 6 om, hvilke retlige konsekvenser der vil være for danske aktører og danske forbrugere som følge af indarbejdelsen af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 6

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet og udnytte dansk produceret VE-strøm, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 7

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 7 om, hvorvidt der er elementer i direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet og udnytte dansk produceret VE-strøm, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 7

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i direktivforslaget, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion med hensyn til art og omfang og energiens anvendelse nationalt, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 8

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 8 om, hvorvidt der er elementer i direktivforslaget, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion med hensyn til art og omfang og energiens anvendelse nationalt, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 8

2017-18

Spm. om, hvorledes det nærmere skal forstås, at forbrugerne, som konsekvens af direktivforslaget, får nye muligheder for ”aktiv deltagelse i el-markedet”, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 9

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 9 om, hvorledes det nærmere skal forstås, at forbrugerne, som konsekvens af direktivforslaget, får nye muligheder for ”aktiv deltagelse i el-markedet”, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 9

2017-18

Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 14.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 235

2017-18

Internt dokument 12.12.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 224

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 18/12-17 - energidelen 07.12.2017 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 18/12-17 - energi

Bilag 1

2017-18

Beslutningsreferat vedr. El-markedsdesignpakken 06.12.2017 Meddelelse

KOM (2016) 0864

Bilag 9

2017-18

MFU spm. om, hvorledes implementeringen af forslag til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (KOM (2016) 0864) ændrer i forudsætningerne for udnyttelsen af den nationale investering i elektroniske målere og den tilhørende datahub, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om lokale energifælleskaber, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 04.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0864

Spørgsmål 1

2017-18

KOM (2016) 0864 - svar på spm. 1 om lokale energifælleskaber, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 15.12.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0864

Spørgsmål 1

2017-18

Henvendelse af 29/11-17 fra VedvarendeEnergi og NOAH vedr. elmarkedsdirektivet 29.11.2017 Henvendelse

KOM (2016) 0864

Bilag 8

2017-18

Internt dokument 28.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 180

2017-18

Samlenotat vedr. elmarkedsdesignpakken 23.11.2017 Notat

KOM (2016) 0864

Bilag 7

2017-18

Fortroligt dokument 22.09.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 930

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 23/6-17 22.09.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 932

2016-17

Kommissionens svar på Folketingets udtalelse om tre forslag til forordninger og et forslag til direktiv om Vinterpakken 10.07.2017 Notat

KOM (2016) 0864

Bilag 6

2016-17

Internt dokument 20.06.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 749

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi (energidelen) 26/6-17 15.06.2017 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 26/6-17

Bilag 1

2016-17

Politisk udtalelse fra Europaudvalget og Energi, Forsynings- og Klimaudvalget af 12. april 2017 om Vinterpakken 10.05.2017 Notat

KOM (2016) 0864

Bilag 5

2016-17

Internt dokument 30.03.2017 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 534

2016-17

Internt dokument 29.03.2017 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 527

2016-17

Fortroligt dokument 20.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 499

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/2-17 20.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 500

2016-17

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets udtalelse om fire forslag til et fremtidigt elmarkedsdesign 13.03.2017 Notat

KOM (2016) 0864

Bilag 4

2016-17

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets udtalelse om fire forslag til et fremtidigt elmarkedsdesign 13.03.2017 Notat

KOM (2016) 0861

Bilag 4

2016-17

Internt dokument 21.02.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 404

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi (energidelen) 27/2-17 15.02.2017 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 27/2-17

Bilag 1

2016-17

Spm. om, hvornår regeringen agter at forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens ”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, til udenrigsministeren 10.02.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 75

2016-17

Brev til energi-, forsknings- og klimaudvalget om anmodning om udtalelse vedr. et fremtidigt el-markedsdesign 02.02.2017 Notat

KOM (2016) 0864

Bilag 3

2016-17

Faktaark om et fremtidigt el-markedsdesign 01.02.2017 Notat

KOM (2016) 0864

Bilag 2

2016-17

EU-note om Energiunionens Vinterpakke 01.02.2017 EU note

EU-note

E 16

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016 17.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 302

2016-17

Grund- og nærhedsnotat om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 20.12.2016 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0864

Bilag 1

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde (transport, tele og energi) 5/12-16, energidelen 16.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 1-2 og 5/12-16

Bilag 1

2016-17

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik