Møde nr. 1 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: onsdag den 05. oktober 2016
Mødetidspunkt: Kl. 13.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3488 (økonomi og finans) den 11. oktober 2016

Forelæggelse ved finansministerenL
3.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.


Note: Der er fast bagkant på finansministerens forelæggelse kl. 14.30.
1.

Moms-aspekter i direktivforslaget om den strafferetlige bekæmpelse af svig rettet mod EU’s finansielle interesser

- Orientering fra formandskabet

KOM (2012) 0363


3.

Opfølgning på IMF- og G20-møder i Washington den 6.-8. oktober 2016

- Orientering fra formandskabet og Kommissionen


6.

Rapport om sundhedssystemer, langtidspleje og finanspolitisk holdbarhed

- Præsentation af Kommissionen


7.

Ændring af direktiv om administrativt samarbejde på skatteområdet (DAC5)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0452


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets og Justitsministeriets ressort. Dagordenspunkt 2 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3, 4, 5 og 6 hører under Finansministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik