Møde nr. 17 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 13. januar 2017
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3513 (udenrigsanliggender) den 16. januar 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


L
2.

Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 20 (om at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union bør standses) (DF)


L
3.

Drøftelse af udkast til brev til Europa-Parlamentets politiske grupper om aftale om Danmarks tilknytning til Europol


L
4.

Drøftelse af udvalgets muligheder for tilknytning til parlamentarisk Europol følgegruppe

KOM (2013) 0173


L
5.

Drøftelse af forslag til grønt kort fra det portugisiske parlament om beskatning og finansiel gennemsigtighed i EU

KOM (2016) 0452, KOM (2016) 0451, KOM (2016) 0450


L
6.

Orientering om status for mulig beretning om mandatgivning


L
7.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over det under punkt 1 nævnte mødeRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik