Møde nr. 11 i Europaudvalget

5. Udgave

Ministre tilføjet

Mødedato: fredag den 08. december 2017
Mødetidspunkt: Kl. 09.15
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Samråd med finansministeren om Kommissionens vækstanalyse for 2018 samt Kommissionens rapport om varslingsmekanismen 2018 (enslydende spørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål D) (holdes fælles med Finansudvalget)

KOM (2017) 0690


2.

Rådsmøde nr. 3585 (udenrigsanliggender - handel) den 10. december 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3587 (udenrigsanliggender) den 11. december 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3588 (almindelige anliggender) den 12. december 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


L
5.

Rådsmøde nr. 3589 (almindelige anliggender – art. 50) den 12. december 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


6.

Rådsmøde nr. 3587 (udenrigsanliggender - udvikling) den 11. december 2017 Forelæggelse ved udviklingsministeren


FO
7.

Rådsmøde nr. 3586 (landbrug og fiskeri) den 11.-12. december 2017 Dagsordenspunkt 1 forelægges af ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Dagsordenspunkt 2-5 forelægges af miljø- og fødevareministerenL
9.

Afrapportering fra MEP-møde i Bruxelles den 29. november 2017


L
10.

Forslag til datoer for Europaudvalgets borgermøder i første del af 2018


L
11.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 2-7 nævnte møder


Note: Det ordinære møde i Folketingets Europaudvalg starter fredag den 8. december 2017 kl. 10:00
2.

Opfølgning på møder i Det Europæiske Råd

- Politisk drøftelse


FO
5.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på de tre næste møder og de ekstraordinære møder og foranstaltninger i tilknytning hertil i Den Internationale Hvalfangstkommission

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender) den 12. december 2017, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2017) 0463


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort
L
1.

Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd (art. 50) den 15. december 2017

- Politisk drøftelse


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort
3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort
FO
1.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskefartøjer i visse andre farvande

- Politisk enighed

KOM (2017) 0645


2.

Kommissionens meddelelse om fremtiden for fødevarer og landbrug

- Præsentation og udveksling af synspunkter

KOM (2017) 0713


3.

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter for så vidt angår den kvantitative begrænsning for opkøb af skummetmælkspulver

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 11.-12. december 2017, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2017) 0692


4.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for produktionsåret 1999/00 af produktionsafgifterne og koefficienten for beregning af tillægsafgiften for sukker og om fastsættelse for produktionsåret 2000/01 af produktionsafgifterne for sukker

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 11.-12. december 2017, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2017) 0619


5.

Rådskonklusioner om miljøinnovation og cirkulær økonomi

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 11.-12. december 2017, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2015) 0614, KOM (2016) 0180, KOM (2017) 0479


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik