Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 26 af 28. januar 2012, s. 1 

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2011) 0189

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik