Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/83/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20080614.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
08.10.2008
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2008/0196
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Henvendelse af 29/10-12 fra FDIH Foreningen for Dansk Internethandel om implementering af Forbrugerrettighedsdirektivet i dansk lov 29.10.2012 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 41

2012-13

Henvendelse af 16/6-11 fra Dansk Erhverv om forbrugerrettighedsdirektivet 16.06.2011 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 13

2010-11 (1. samling)

Henvendelse af 29/3-11 fra Foreningen for Distance- og Internethandel vedr. forslag til forbrugerrettighedsdirektiv 30.03.2011 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 12

2010-11 (1. samling)

Henvendelse af 2/12-10 fra Forbrugerrådet vedr. forbrugerrettighedsdirektivet 02.12.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 11

2010-11 (1. samling)

Udvalgsforslag om fællesnordisk tilgang til EU's forbrugerpolitik 22.11.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 10

2010-11 (1. samling)

Henvendelse af 11/5-10 fra Forbrugerrådet vedr. forslag til direktiv om forbrugerrettigheder 11.05.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 8

2009-10

Henvendelse af 10/5-10 fra DI vedr. forbrugerrettigheder 11.05.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 9

2009-10

Henvendelse af 11/2-10 fra Dansk Erhverv vedr. revideret holdning til direktivet om forbrugerrettigheder 11.02.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 7

2009-10

Henvendelse af 24/11-09 fra Forbrugerrådet vedr. forbrugerrettigheder 25.11.2009 Henvendelse

Rådsmøde konkurrenceevne 3-4/12-09

Bilag 3

2009-10

Henvendelse af 16/11-09 fra DI om direktivforslag om forbrugerrettigheder 16.11.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 6

2009-10

Henvendelse af 21/8-09 fra Forbrugerrådet vedr. forslag til direktiv om forbrugerrettigheder 21.08.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 2

2008-09

Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
MFU spm. om, hvorledes Forbrugerrettighedsdirektivets artikel 14.2 er implementeret i vores nabolande som for eksempel, Sverige, Tyskland, England og Holland, til justitsministeren 01.06.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 685

2015-16

Spm. om kommentar til Dansk Erhvervs henvendelse vedr. en skadelig bestemmelse i det foreliggende kompromisforslag til forbrugerrettighedsdirektivet, til udenrigsministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren 29.06.2011 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 6

2010-11 (1. samling)

Spm. om, hvilke forbedringer og forringelser ift. gældende ret, der følger af Rådets fælles holdning om forbrugerrettighedsdirektivet af 24. januar 2011, til udenrigsministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren. 01.03.2011 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 5

2010-11 (1. samling)

Spm. om at ændre artikelhenvisninger om forbrugerrettigheder (KOM (2008) 614) fra et totalharmoniseringsdirektiv til et direktiv, der på visse områder kan indebære en minimumsharmonisering, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 19.05.2010 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 4

2009-10

Spm. om oversendelse af notat, der redegør for, hvordan danske forbrugeres rettigheder ændres, hvis Kommissionens forslag blev til lovgivning, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 14.05.2010 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 2

2009-10

Spm. om Kommissionen har bedt om en redegørelse for de danske forbrugerrettigheder, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 14.05.2010 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 3

2009-10

Spm. om de forventede konsekvenser for dansk ret ifbm. nyt forbrugerdirektiv, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 02.10.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 1

2008-09

Vil ministeren i EU kæmpe imod de elementer i Europa-Kommissionens forslag til fælles EU-regler, som vil betyde, at forbrugernes rettigheder forringes, f.eks. ved at færre bliver omfattet af købeloven, at fortrydelsesretten indskrænkes, at forbrugerne i nogle tilfælde får forkortet den tid, fortrydelsesrettten gælder i og at landenes muligheder for at justere reglerne fjernes? 21.10.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 120

2008-09

  • 03-12-2010 kl. 08:00
    Møde nr. 10 i Europaudvalget

Formålet med forslaget er dels at fremme den grænseoverskridende handel dels at øge forbrugerbeskyttelsen.

Forslaget indeholder navnlig regler om:

  • den erhvervsdrivendes oplysningspligt over for forbrugeren
  • formelle krav til fjernsalg og dørsalg
  • fortrydelsesret ved fjernsalg og dørsalg
  • forbrugerens rettigheder ved mangler ved den handlede vare
  • regler om levering og om forbrugerens rettigheder ved forsinket eller manglende levering
  • forbrugerens beskyttelse mod urimelige kontraktvilkår

Selv om forslaget generelt styrker forbrugerbeskyttelsen i forhold til de gældende minimumsdirektiver, vil det få en række konsekvenser for dansk lovgivning. Nogle ændringer vil betyde, at de danske forbrugere får flere rettigheder end de har i dag, når de handler i Danmark, mens andre betyder, at de mister nogle af de rettigheder, de har i dag.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter". 

Titel Dato Dokumenttype Nummer
MFU spm. om, hvorledes Forbrugerrettighedsdirektivets artikel 14.2 er implementeret i vores nabolande som for eksempel, Sverige, Tyskland, England og Holland, til justitsministeren 01.06.2016 Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 685

2015-16

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 1087 om forbrugerrettighedsdirektivets (2011/83/EU) præambel 19, at forbrugeren har fortrydelsesret m.v., fra justitsministeren 27.08.2014 Notat

KOM (2008) 0614

Bilag 14

2013-14

Kopi af ERU alm. del - bilag 310 Enighed om retsstillingen ved returnering af brugte varer, fra Forbrugerombudsmanden 08.08.2014 Notat

EUU alm. del

Bilag 622

2013-14

Henvendelse af 29/10-12 fra FDIH Foreningen for Dansk Internethandel om implementering af Forbrugerrettighedsdirektivet i dansk lov 29.10.2012 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 41

2012-13

Spm. om kommentar til Dansk Erhvervs henvendelse vedr. en skadelig bestemmelse i det foreliggende kompromisforslag til forbrugerrettighedsdirektivet, til udenrigsministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren 29.06.2011 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 6

2010-11 (1. samling)

EUU - KOM (2008) 0614, svar på spørgsmål 6, fra udenrigsministeren 27.07.2011 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0614

Spørgsmål 6

2010-11 (1. samling)

Ekstraordinær samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) 27. juni 2011 27.06.2011 Pressemeddelelse

Ekstraordinært konkurrenceevne 27/6-11

2010-11 (1. samling)

Henvendelse af 16/6-11 fra Dansk Erhverv om forbrugerrettighedsdirektivet 16.06.2011 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 13

2010-11 (1. samling)

Henvendelse af 29/3-11 fra Foreningen for Distance- og Internethandel vedr. forslag til forbrugerrettighedsdirektiv 30.03.2011 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 12

2010-11 (1. samling)

Spm. om, hvilke forbedringer og forringelser ift. gældende ret, der følger af Rådets fælles holdning om forbrugerrettighedsdirektivet af 24. januar 2011, til udenrigsministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren. 01.03.2011 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 5

2010-11 (1. samling)

KOM (2008) 0614 - Svar på spørgsmål 5, fra udenrigsministeren 29.03.2011 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0614

Spørgsmål 5

2010-11 (1. samling)

Invitation fra Økonomi- og Erhvervsministeren til teknisk gennemgang af forbrugerrettighedsdirektivet (KOM (2008) 0614) 18.01.2011 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 177

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 3/12-10 11.01.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 170

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10 20.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde (konkurrenceevne) den 10/12-10 06.12.2010 Beslutningsreferat

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Henvendelse af 2/12-10 fra Forbrugerrådet vedr. forbrugerrettighedsdirektivet 02.12.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. konkurrenceevne 10/12-10 25.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Udvalgsforslag om fællesnordisk tilgang til EU's forbrugerpolitik 22.11.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 10

2010-11 (1. samling)

3016. samling i Rådet konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) 26. maj 2010 25.06.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 12/5-10 02.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 408

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde (konkurrenceevne) den 25-26/5-10 02.06.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10

Bilag 8

2009-10

Spm. om at ændre artikelhenvisninger om forbrugerrettigheder (KOM (2008) 614) fra et totalharmoniseringsdirektiv til et direktiv, der på visse områder kan indebære en minimumsharmonisering, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 19.05.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 4

2009-10

KOM (2008) 0614 - svar på spørgsmål 4, fra udenrigsministeren 09.06.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0614

Spørgsmål 4

2009-10

Spm. om oversendelse af notat, der redegør for, hvordan danske forbrugeres rettigheder ændres, hvis Kommissionens forslag blev til lovgivning, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 14.05.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 2

2009-10

KOM (2008) 0614 - svar på spørgsmål 2, fra udenrigsministeren 09.06.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0614

Spørgsmål 2

2009-10

Spm. om Kommissionen har bedt om en redegørelse for de danske forbrugerrettigheder, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 14.05.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 3

2009-10

KOM (2008) 0614 - svar på spørgsmål 3, fra udenrigsministeren 09.06.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0614

Spørgsmål 3

2009-10

Henvendelse af 11/5-10 fra Forbrugerrådet vedr. forslag til direktiv om forbrugerrettigheder 11.05.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 8

2009-10

Henvendelse af 10/5-10 fra DI vedr. forbrugerrettigheder 11.05.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 9

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10 (indre markedsdelen) 04.05.2010 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 25-26/5-10

Bilag 1

2009-10

Invitation til høring om forbrugerrettighedsdirektivet i Europa-Parlamentet 15.02.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 249

2009-10

Økofins EU-nyhedsrapport - 1. halvår 2010 12.02.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 248

2009-10

Henvendelse af 11/2-10 fra Dansk Erhverv vedr. revideret holdning til direktivet om forbrugerrettigheder 11.02.2010 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 7

2009-10

Orienteringsnotat om væsentlige sager på justitsministeriets område under spansk formandskab 1. halvår 2010 29.01.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 209

2009-10

2982. samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) Bruxelles, den 3.-4. december 2009 14.01.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 3-4/12-09

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/11-09 22.12.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 158

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 3.-4/12-09 14.12.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde konkurrenceevne 3-4/12-09

Bilag 6

2009-10

Henvendelse af 24/11-09 fra Forbrugerrådet vedr. forbrugerrettigheder 25.11.2009 Henvendelse

Rådsmøde konkurrenceevne 3-4/12-09

Bilag 3

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 3.-4/12-09 - pkt. 1 (forbrugerrettigheder) 25.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 3-4/12-09

Bilag 4

2009-10

EU-note om forbrugerbeskyttelse 19.11.2009 EU note

EU-note

E 9

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 3.-4/12-09 - indre markedsdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 3-4/12-09

Bilag 2

2009-10

Henvendelse af 16/11-09 fra DI om direktivforslag om forbrugerrettigheder 16.11.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 6

2009-10

Grundnotat om forbrugerrettigheder 10.11.2009 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2008) 0614

Bilag 5

2009-10

Internt dokument 30.10.2009 Meddelelse

KOM (2008) 0614

Bilag 4

2009-10

Dokumenter vedr. Kommissionens direktiv om forbrugerrettigheder 13.10.2009 Meddelelse

KOM (2008) 0614

Bilag 3

2009-10

Oversigt over væsentlige sager på økonomi- og erhvervsministeriet under det svenske formandskab i 2. halvår 2009 13.10.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 20

2009-10

Spm. om de forventede konsekvenser for dansk ret ifbm. nyt forbrugerdirektiv, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 02.10.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0614

Spørgsmål 1

2008-09

KOM (2008) 0614 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 13.11.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0614

Spørgsmål 1

2008-09

Henvendelse af 21/8-09 fra Forbrugerrådet vedr. forslag til direktiv om forbrugerrettigheder 21.08.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0614

Bilag 2

2008-09

Notat om større væsentlige EU-sager på justitsministeriets område, under det svenske EU-formandsskab 21.07.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 509

2008-09

EU-Nyhedsrapport 1. halvår 2009 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet 17.02.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 228

2008-09

Svar på spm. nr. S 120 31.10.2008 Endeligt svar

Svar på S 120

2008-09

Subsidiaritetsnotat om direktiv om forbrugerrettigheder 29.10.2008 Subsidiaritetsnotat

KOM (2008) 0614

Bilag 1

2008-09

Vil ministeren i EU kæmpe imod de elementer i Europa-Kommissionens forslag til fælles EU-regler, som vil betyde, at forbrugernes rettigheder forringes, f.eks. ved at færre bliver omfattet af købeloven, at fortrydelsesretten indskrænkes, at forbrugerne i nogle tilfælde får forkortet den tid, fortrydelsesrettten gælder i og at landenes muligheder for at justere reglerne fjernes? 21.10.2008 § 20-spørgsmål

S 120

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik