Forslag til direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/93/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100094.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev KOM (2010) 0094.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
29.03.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0064
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 82, stk. 2 TEUF, Art. 83, stk. 1 TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
  • 25-10-2011 kl. 13:00
    Møde nr. 4 i Europaudvalget
  • 08-04-2011 kl. 10:00
    Møde nr. 29 i Europaudvalget
  • 26-11-2010 kl. 10:00
    Møde nr. 9 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 30. marts 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 25. maj 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

NB Det fremsatte direktivforslag svarer i det væsentlige til det tidligere forslag til rammeafgørelse - KOM (2009) 0135

Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn er særlige alvorlige former for forbrydelser, da de er direkte rettet mod børn, som har krav på særlig beskyttelse og omsorg. De giver ofrene langvarige fysiske, psykologiske og sociale mén. På trods af manglen på fyldestgørende og pålidelige statistikker tyder undersøgelser på, at et betydeligt antal børn i Europa udsættes for seksuelle overgreb i deres barndom, og undersøgelser tyder ligeledes på, at fænomenet ikke bliver mindre med tiden, men snarere på, at visse former for seksuel vold er stigende.
 
EU’s generelle politiske mål på dette område, jf. artikel 67 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er at sikre et højt sikkerhedsniveau ved hjælp af foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, hvilket omfatter seksuelt misbrug af børn og seksuel udnyttelse af børn. I overensstemmelse med artikel 83 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør dette primært ske ved, at der fastsættes minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for sanktionerne herfor på området seksuel udnyttelse af børn. De mere specifikke mål er at retsforfølge forbryderne effektivt, beskytte ofrets rettigheder og at forhindre seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug af børn.
 
Seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug af børn har en dimension, der ofte går på tværs af landegrænser, hvilket kommer tydeligst til udtryk i børnepornografi og børnesexturisme, men også fremgår af behovet for at sikre, at børn i alle medlemsstater beskyttes mod alle andre medlemsstaters forbrydere, som let kan rejse rundt. Dette kræver en EU-indsats, navnlig for at følge op på Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA og Rådets afgørelse 2000/375/RIA, idet målet om at beskytte børn effektivt ikke kan opfyldes tilfredsstillende af medlemsstaterne, hverken på centralt, regionalt eller lokalt niveau.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
EUU alm. del - svar på spørgsmål 5 om opfølgning på oversigt vedr. retsforbeholdet, fra justitsministeren 03.12.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/10-11 06.01.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 210

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 11.11.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 8

2011-12

3121. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 28. oktober 2011 27.10.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

2011-12

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 3

2011-12

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/4-2011 04.05.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 393

2010-11 (1. samling)

Redegørelse for rådsmøde 11. - 12. april 2011 26.04.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

3081. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 12. april 2011 12.04.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - justitsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 157

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 2-3/12-10, justitsdelen 17.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

EUU KOM (2010) 0171 - svar på spørgsmål 4, fra udenrigsministeren 17.12.2010 Endeligt svar

KOM (2010) 0171

2010-11 (1. samling)

Notits om ophævelse af EU-retsakter i forbindelse med vedtagelsen af nye EU-retsakter 06.12.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 128

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 24.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 93

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (justitsdelen) 19.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/10-10, RIA-delen 04.11.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 56

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/10-10, justitsdelen 18.10.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

3034. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 7.-8. oktober 2010 07.10.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 7-8/10

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde ria 7-8/10-10, justitsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 2

2009-10

Spm. om hvilke konsekvenser Rigspolitiet skønner, at det vil få for dansk politis arbejde med at efterforske og føre sager vedrørende seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi, hvis EU gennemfører forslag inden for Stockholmprogrammet, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 23.09.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0171

Spørgsmål 4

2009-10

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/5-10 30.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 447

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 3-4/6-10 (justits) 15.06.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

Bilag 6

2009-10

3018. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, 3-4 June 2010 03.06.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 3.-4./6-10 - justitsdelen 20.05.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

Bilag 2

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/11-09 22.12.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 158

2009-10

Grundnotat vedr. bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi 25.05.2009 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2009) 0135

Bilag 1

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik