Møde nr. 5 i Europaudvalget

4. Udgave

Mødedato: fredag den 04. november 2016
Mødetidspunkt: Kl. 09.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3495 (økonomi og finans) den 8. november 2016 Forelæggelse ved finansministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3500 (økonomi og finans - budget) den 16. november 2016 Forelæggelse ved finansministeren


3.

Rådsmøde nr. 3496 (udenrigsanliggender – handel) den 11. november 2016 Dagsordenspunkt 2-6 forelægges af udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3498 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 14. november 2016 Forelæggelse ved udenrigsministeren


5.

Rådsmøde nr. 3499 (almindelige anliggender inkl. samhørighed) den 15. november 2016 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO/L
6.

Rådsmøde nr. 3496 (udenrigsanliggender-handel) den 11. november 2016 Dagsordenspunkt 1 forelægges af erhverv- og vækstministeren


L
7.

Drøftelse af notat om berammelsestid for og varighed af samråd


L
8.

Henvisning af Kommissionens forslag om en fælles konsolideret selskabsskattebase til nærhedstjek i relevant fagudvalg

KOM (2016) 0683, KOM (2016) 0685


L
9.

Evt. godkendelse af Retsudvalgets deltagelse i udvalgsrejse til Bruxelles og Haag


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-6 nævnte møder.
9.

Forslag om europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) og europæiske iværksætterfonde (EuSEF)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0461


13.

Eventuelt


14.

Siden sidst


Dagordenspunkt 2, 3 og 7 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6, 9 og 11 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 1, 4, 5, 8 og 10 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 12 hører under Finansministeriet, Skatteministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort.
FO
1.

Midtvejsevaluering af EU’s flerårige finansielle ramme

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0603, KOM (2016) 0604, KOM (2016) 0606, KOM (2016) 0607


4.

Ændringsbudget 5 til EU’s budget for 2016

- Politisk enighed

KOM (2016) 0660


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Finansministeriets ressort.
7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 2-6 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 1 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort.
2.

EU’s sydlige naboer med fokus på Syrien, Irak, Iran og Libyen

- Politisk drøftelse/ Rådskonklusioner


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1-2 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets ressort.
1.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2016 (udkast til kommenteret dagsorden)

- Politisk drøftelse


2.

Evaluering af Rådets drøftelser af retsstatsprincipperne

- Politisk drøftelse

KOM (2014) 0158


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 3 hører under Finansministeriets ressort. De resterende dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik