L 50 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
(1 måneds behandlingsfrist, it-anvendelse i sundhedsvæsenet, elektroniske helbredsoplysninger, adgang til Medicinprofilen m.v.).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2006-07
Status: 2. beh./Direkte til 3. beh.

Spørgsmål

PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 2/11-06 fra Danmarks Apotekerforening, til indenrighs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 3/11-06 fra Ergoterapeutforening og Danske Fysioterapeuter, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 1/11-06 fra Forbrugerrådet, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 3/11-06 fra Farmakonomforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-06 fra Foreningen af Radiografer i Danmark, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-06 fra Dansk Farmaceutforening, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om forskellene mellem oplysninger i sygeplejerskejournaler og elektroniske patientjournaler, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om, hvornår arbejdsgruppen, der bl.a. skal undersøge om sygehusene opfylder deres informationsforpligtelse, forventes at afgive rapport, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om ministeren vil igangsætte et arbejde med henblik på at få afdækket omfanget af problemerne med hyppige medicinskift, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til artikel fra Dagens Medicin nr. 32 om Medicinprofilen, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 14/11-06 fra Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-06 fra ansatte i psykiatrien i Randers, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 14/11-06 fra Foreningen af Kliniske Diætister og Kost & Ernæringsforbundet, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-06 fra Danske Bioanalytikere, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 14/11-06 fra FOA - Fag og Arbejde, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Indskannet 16/11-06, 3 sider
PDF HTML Spm. om begrundelsen for, at lægeskretærer ikke har direkte adgang til oplysninger i EPJ, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om hvilke omlægninger, der skal ske i hospitalsvæsnet, såfremt at social- og sundhedsassistenter og sekretærer ikke får adgang til EPJ, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om oplysninger om arbejdsgruppe, der skal undersøge problemerne med hyppige medicinskift blandt patienter, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om ministerens holdning til, at apotekerne får adgang til EPJ, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 15/11-06 fra Jan Rosenberg, Psykiatrien i Ringkøbing Amt, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-06 fra IT-Branchen, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 15/11-06 fra Danske Afspændingspædagoger, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 21/11-06 fra Dansk Socialrådgiverforening, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 21/11-06 fra EMC Computer Systems A/S, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 21/11-06 fra Danske Regioner, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til materiale modtaget af Råd for IT- og Persondatasikkerhed ved møde den 22/11-06, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til materiale modtaget af Apotekerforeningen ved foretræde den 22/11-06, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til materiale modtaget af Michael Erichsen, PROSA ved ekspertmøde den 22/11-06, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til materiale modtaget af Ivan Lund Pedersen, Region Sjælland ved ekspertmøde den 22/11-06, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til materiale modtaget af Anne-Mette Oudrup, IT-Branchen ved ekspertmøde den 22/11-06, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til notat modtaget af Råd for IT- og Persondatasikkerhed ""Afrapportering fra sikkerhedsgruppen", til indenrigs- og sundhedsministeen
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 22/11-06 fra Region Midtjylland, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 28/11-06 fra Datatilsynet, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om det er korrekt, at patientjournaler hos privatpraktiserende læger er deres personlige ejendom, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 12/11-06 fra Jane Gertsen, København, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 15/11-06 fra ansatte på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 1/12-06 fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 8/12-06 fra Dansk Psykolog Forening, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om oplysninger om det samarbejde, der er indgået mellem Danish Biometrics og Hovedstadens Sygehusfællesskab om testning, udvikling og forskning i biometrisk genkendelse, til indenrigs- og sundhedsministeren
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik