KOM (2009) 0126, spørgsmål 1

Til:
udenrigsminister Lene Espersen (KF)
Kopi til:
justitsminister Lars Barfoed (KF)
Dato:
21-04-2010
Samling:
2009-10
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes, som lovet på Europaudvalgets møde d. 16. april 2010, oversende et notat, der systematisk gennemgår direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, herunder især hvilke reelle skærpelser direktivet vil medføre for Danmark i forhold til det nuværende regelsæt. Ministeren bedes desuden, i notatet, redegøre for forslagets formål, herunder hvor stort problemet med manglende betalinger er i EU, bl.a. hvad angår offentlige virksomheder. Endelig bedes ministeren redegøre for antallet af klager, man forventer at modtage som følge af direktivet, og hvordan klageadgangen vil blive.

Denne artikel dækker disse emner:

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik