Forslag til FORORDNING om behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse af en tredjelandsstatsborger (Dublin IV)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
04.05.2016
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2016/0133
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 78, stk. 2, litra e) TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 27.10.2016
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Samlenotat vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/3-19, integrationsdelen 21.02.2019 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/3-19

Bilag 2

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen 22.11.2018 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-18

Bilag 2

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/10-18 28.09.2018 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/10-18

Bilag 2

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmødet RIA 4-5/6-18 - pkt. 10 - 13 24.05.2018 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/6-18

Bilag 2

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/12-17 - integrationsdelen 27.11.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/12-17

Bilag 3

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 12-13/10-17 - integrationsdelen 28.09.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 12-13/10-17

Bilag 2

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/6-17 - udlændinge og integrationsdelen 29.05.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/6-17

Bilag 3

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 18/5-17 - pkt. 2 04.05.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 18/5-17

Bilag 2

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/3-17, integrationsdelen 20.03.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/3-17

Bilag 3

2016-17

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/12-16, pkt. 8-10 30.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/12-16

Bilag 2

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 13-14/10-16 - udlændinge- og integrationsdelen 03.10.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 13-14/10-16

Bilag 2

2015-16

Grund- og nærhedsnotat om Dublin-forordningen 27.09.2016 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0270

Bilag 1

2015-16

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde RIA 9-10/6-16, pkt. 17 31.05.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-16

Bilag 4

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 20/5-16 10.05.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 20/5-16

Bilag 1

2015-16

Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvorvidt en person, der har frafaldet sit asylkrav i eksempelvis Danmark, have mulighed for at indgive en ny asylanmodning i et andet EU-land, til udlændinge- og integrationsministeren 07.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 45

2018-19 (1. samling)

Spm. om Danmark vil være mindre afhængig af Dublin-samarbejdet, hvis grænsen for asylansøgere lukkes m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 18.05.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

B 106

Spørgsmål 2

2017-18

Spm., om en ny Quest-app ikke registrerer eller på anden måde logger brugeren af appen, således at data ikke efterfølgende kan misbruges af EU til at tvinge medlemslandene til at påtage sig en asylbehandling efter Dublinreglerne, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 20

2017-18

Spm. om, at det ikke er nødvendigt at give asylansøgere adgang til Danmark for at søge om asyl eller under behandling af deres asylansøgning, men at denne proces kunne foregå ved grænsen, til udlændinge- og integrationsministeren 18.09.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

UUI alm. del

Spørgsmål 1155

2016-17

Samrådsspm. om revision af Dublin-forordningen, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 24.03.2017 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0270

Samrådsspørgsmål A

2016-17

Spm. om opfølgning på udlændinge- og integrationsministerens svar på S 725 og ministerens uddybning af formuleringen ”andre og mere effektive måder”, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.02.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 78

2016-17

Er ministeren enig i, at Danmark burde arbejde for en fælles asyl- og flygtningepolitik i EU, herunder en omfordelingsmekanisme, som blandt andet foreslået af Europa-Kommissionen? 07.02.2017 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 725

2016-17

Spm. om, hvad der sker med Danmarks parallelaftale om den nuværende Dublinforordning, når den nye Dublinforordning vedtages, til udlændinge-. integrations- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren 06.06.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0270

Spørgsmål 1

2015-16

Spm. om, hvor mange dage, der i gennemsnit går, fra Udlændingestyrelsen modtager en accept fra et andet Dublin-land om tilbagetagelse af en asylansøger efter Dublin-forordning, og til at Rigspolitiet modtager sagen med henblik på at effektuere tilbageførslen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren 15.04.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

UUI alm. del

Spørgsmål 502

2015-16

Spm. om, hvor mange anmodninger om tilbagetagelse af asylansøgere i medfør af Dublin-forordningen, som Danmark modtog i 2015, og hvor mange af anmodningerne som Danmark har accepteret, til udlændinge-, integrations- og boligministeren 15.04.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

UUI alm. del

Spørgsmål 503

2015-16

 • 01-03-2019 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 30-11-2018 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 05-10-2018 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 01-06-2018 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 01-12-2017 kl. 07:30
  Europaudvalget
 • 06-10-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 02-06-2017 kl. 07:00
  Europaudvalget
 • 11-05-2017 kl. 07:30
  Europaudvalget
 • 24-03-2017 kl. 09:30
  Europaudvalget
 • 02-12-2016 kl. 09:30
  Europaudvalget
 • 07-10-2016 kl. 09:00
  Europaudvalget
 • 03-06-2016 kl. 09:15
  Europaudvalget
 • 13-05-2016 kl. 11:30
  Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Fortroligt dokument 21.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 548

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/3-19 21.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 549

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 28.02.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 460

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/3-19, integrationsdelen 21.02.2019 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/3-19

Bilag 2

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 17.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 319

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18 17.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 320

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 27.11.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 154

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen 22.11.2018 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-18

Bilag 2

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvorvidt en person, der har frafaldet sit asylkrav i eksempelvis Danmark, have mulighed for at indgive en ny asylanmodning i et andet EU-land, til udlændinge- og integrationsministeren 07.11.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 45

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 29.10.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 74

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18 29.10.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 75

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 03.10.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 2

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/10-18 28.09.2018 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/10-18

Bilag 2

2017-18

Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 849 om, hvordan det østrigske forslag om at begrænse bevægelsesfriheden ikke blot for afviste asylansøgere, men også for asylansøgere, for hvem der er truffet afgørelse om overførelse til et andet EU-land, adskiller sig fra de gældende regler i Danmark, fra udlændinge- og integrationsministeren 06.09.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 943

2017-18

Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 855, 856 og 857 vedr. Dublin-fasen, fra udlændinge- og integrationsministeren 23.08.2018 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 11

2017-18

Fortroligt dokument 11.07.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 840

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/06-18 11.07.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 841

2017-18

Fortroligt dokument 28.06.2018 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 10

2017-18

Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 613, om Dublin-reglerne er velfungerende m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren 26.06.2018 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 9

2017-18

Brev fra Europa-Parlamentets formand om reform af Dublinforordningen, inkl. note om Europa-Parlamentets holdning til reformen 12.06.2018 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 755

2017-18

Internt dokument 29.05.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 713

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmødet RIA 4-5/6-18 - pkt. 10 - 13 24.05.2018 Samlenotat

Rådsmøde RIA 4-5/6-18

Bilag 2

2017-18

Spm. om Danmark vil være mindre afhængig af Dublin-samarbejdet, hvis grænsen for asylansøgere lukkes m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 18.05.2018 Udvalgsspørgsmål

B 106

Spørgsmål 2

2017-18

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 209 om, hvor mange asylansøgere Danmark i henhold til Dublinforordningen har henholdsvis accepteret at overtage/tilbagetage, fra udlændinge- og integrationsministeren 21.12.2017 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 8

2017-18

Fortroligt dokument 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 260

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 261

2017-18

Internt dokument 28.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 180

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 7-8/12-17 - integrationsdelen 27.11.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/12-17

Bilag 3

2017-18

Spm., om en ny Quest-app ikke registrerer eller på anden måde logger brugeren af appen, således at data ikke efterfølgende kan misbruges af EU til at tvinge medlemslandene til at påtage sig en asylbehandling efter Dublinreglerne, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 20

2017-18

Fortroligt dokument 25.10.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 69

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/10-17 25.10.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 70

2017-18

Internt dokument 04.10.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 2

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 12-13/10-17 - integrationsdelen 28.09.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 12-13/10-17

Bilag 2

2016-17

Spm. om, at det ikke er nødvendigt at give asylansøgere adgang til Danmark for at søge om asyl eller under behandling af deres asylansøgning, men at denne proces kunne foregå ved grænsen, til udlændinge- og integrationsministeren 18.09.2017 Udvalgsspørgsmål

UUI alm. del

Spørgsmål 1155

2016-17

Fortroligt dokument 29.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 852

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/6-17 29.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 853

2016-17

Fortroligt dokument 07.07.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 804

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/5-17 07.07.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 805

2016-17

Fortroligt dokument 01.06.2017 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 7

2016-17

Internt dokument 31.05.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 701

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/6-17 - udlændinge og integrationsdelen 29.05.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/6-17

Bilag 3

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 18/5-17 - pkt. 2 04.05.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 18/5-17

Bilag 2

2016-17

Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 611, 641 og 642 om EU-kvoteflygtninge m.v. 03.05.2017 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 6

2016-17

Fortroligt dokument 25.04.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 588

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/3-17 25.04.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 589

2016-17

Samrådsspm. om revision af Dublin-forordningen, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 24.03.2017 Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0270

Samrådsspørgsmål A

2016-17

Internt dokument 22.03.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 506

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/3-17, integrationsdelen 20.03.2017 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/3-17

Bilag 3

2016-17

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 400 om personer, der under kontrollen i lufthavnen ikke kan identificeres, fordi de ikke er i besiddelse af et pas eller lignende id-dokument vil være omfattet af Dublin-forordningen, fra udlændinge- og integrationsministeren 16.03.2017 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 5

2016-17

Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 438 om ministeren vil oplyse antallet af asylansøgere, som Danmark med henvisning til Dublin-forordningen har modtaget m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren 02.03.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 430

2016-17

Spm. om opfølgning på udlændinge- og integrationsministerens svar på S 725 og ministerens uddybning af formuleringen ”andre og mere effektive måder”, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.02.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 78

2016-17

Er ministeren enig i, at Danmark burde arbejde for en fælles asyl- og flygtningepolitik i EU, herunder en omfordelingsmekanisme, som blandt andet foreslået af Europa-Kommissionen? 07.02.2017 § 20-spørgsmål

S 725

2016-17

Fortroligt dokument 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 310

2016-17

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/12-16 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 312

2016-17

Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 269 om ministeren vil oplyse, om det i regeringens forestillinger omkring et nyt asylsystem indgår, at man fordeler flygtninge internt i EU efter en fordelingsnøgle, og om Danmark i så fald tænkes at skulle indgå i denne fordelingsnøgle, fra udlændinge- og integrationsministeren 13.01.2017 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 4

2016-17

Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 101 om, hvor mange sager omfattende hvor mange personer vedrørende Dublin-overførsel af asylansøgere til Ungarn, der verserer i Udlændingestyrelsen m.v., fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 21.12.2016 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 3

2016-17

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8-9/12-16, pkt. 8-10 30.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/12-16

Bilag 2

2016-17

Fortroligt dokument 08.11.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 97

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 07/10-2016 08.11.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 98

2016-17

Orienterende notat og høringssvar fra Dansk Flygtningehjælp vedr. Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen 05.10.2016 Notat

KOM (2016) 0270

Bilag 2

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 13-14/10-16 - udlændinge- og integrationsdelen 03.10.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 13-14/10-16

Bilag 2

2015-16

Grund- og nærhedsnotat om Dublin-forordningen 27.09.2016 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0270

Bilag 1

2015-16

Fortroligt dokument 06.07.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 779

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/6-2016 06.07.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 780

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/5-16 08.06.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 697

2015-16

Spm. om, hvad der sker med Danmarks parallelaftale om den nuværende Dublinforordning, når den nye Dublinforordning vedtages, til udlændinge-. integrations- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren 06.06.2016 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0270

Spørgsmål 1

2015-16

EUU KOM (2016) 0270 - svar på spm. 1 om, hvad der sker med Danmarks parallelaftale om den nuværende Dublinforordning, når den nye Dublinforordning vedtages, fra udlændinge-. integrations- og boligministeren 31.08.2016 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0270

Spørgsmål 1

2015-16

Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 13/5-16 31.05.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 661

2015-16

Materialer og program fra Europaudvalgets krydsforhør om migration, Schengensamarbejdet og Dublinforordningen, 25. maj 2016 31.05.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 662

2015-16

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde RIA 9-10/6-16, pkt. 17 31.05.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-16

Bilag 4

2015-16

Internt dokument 31.05.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 664

2015-16

EU-note om omarbejdningen af Dublinforordningen 24.05.2016 EU note

EU-note

E 48

2015-16

Resultat af Rådets samling RIA 20/05-16 20.05.2016 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 20/5-16

2015-16

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 20/5-16 10.05.2016 Samlenotat

Rådsmøde RIA 20/5-16

Bilag 1

2015-16

Spm. om, hvor mange dage, der i gennemsnit går, fra Udlændingestyrelsen modtager en accept fra et andet Dublin-land om tilbagetagelse af en asylansøger efter Dublin-forordning, og til at Rigspolitiet modtager sagen med henblik på at effektuere tilbageførslen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren 15.04.2016 Udvalgsspørgsmål

UUI alm. del

Spørgsmål 502

2015-16

Spm. om, hvor mange anmodninger om tilbagetagelse af asylansøgere i medfør af Dublin-forordningen, som Danmark modtog i 2015, og hvor mange af anmodningerne som Danmark har accepteret, til udlændinge-, integrations- og boligministeren 15.04.2016 Udvalgsspørgsmål

UUI alm. del

Spørgsmål 503

2015-16

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik