Forslag til FORORDNING om de sociale sikringsordninger

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz) {SWD(2016) 460 final} {SWD(2016) 461 final}

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

1_DA_annexe_proposition_part1_v2.pdf

SWD-dokument

2_DA_resume_impact_assessment_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_EN_impact_assessment_part1_v6.pdf

1_EN_impact_assessment_part2_v2.pdf

1_EN_impact_assessment_part3_v2.pdf

1_EN_impact_assessment_part4_v2.pdf

1_EN_impact_assessment_part5_v2.pdf

1_EN_impact_assessment_part6_v2.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
13.12.2016
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2016/0397
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 48 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 09.03.2017
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om indeksering af børneydelsen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 21.02.2019 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 158

2018-19 (1. samling)

Spm. om ledige EU-borgeres ret til børneydelser, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren 21.02.2019 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 159

2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål om EU-borgeres ret til danske dagpenge efter henholdsvis én måneds og én dags arbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 25.01.2019 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Samrådsspørgsmål A

2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål om at sikre dagpengeregler så EU-borgere ikke fremover kan opnå fuld ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 25.01.2019 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Samrådsspørgsmål B

2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål om at samle en alliance af ligesindede EU-lande som fx Storbritannien, Holland, Tyskland, Østrig og Finland og sammen arbejde for, at EU ikke udvikler sig i retning af en social union, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 25.01.2019 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Samrådsspørgsmål C

2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål om beskyttelse af danske velfærdsydelser i lyset af forordning 883, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 25.01.2019 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Samrådsspørgsmål D

2018-19 (1. samling)

Vil regeringen, i lyset af Parlamentets holdning om at EU-/EØS-borgere skal have ret til danske dagpenge fra dag et, aktivere artikel 48 TEUF i Lissabon-traktaten, som giver et medlemsland mulighed for at anmode om, at et forslag til en EU-retsakt forelægges det Europæiske Råd til drøftelse, hvis medlemslandet erklærer, at denne retsakt lovgivningsmæssig berører vigtige aspekter af den pågældende medlemsstats sociale sikringssystem? 12.12.2018 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 340

2018-19 (1. samling)

Spm. om det østrigske lovforslag om indeksering af børnecheck, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren 16.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 52

2018-19 (1. samling)

Spm. om grænsearbejdere fra Tyskland og Sverige samt tyske og danske dagpengeregler, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 03.07.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 289

2017-18

Spm. om, hvorfor et stort flertal af medlemslande ved behandlingen af de tekniske ændringer af lovvalgsbestemmelserne har afvist forslaget om indsættelse af henvisning til udstationeringsdirektivet, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 14.06.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Spørgsmål 1

2016-17

Spm. om hvad de danske dagpenge, ville være i hvert EU land, hvis man indekserede dagpengene, så ydelsen blev fastsat efter leveomkostningerne i det land, man rejser til for at søge arbejde, til beskæftigelsesministeren 28.02.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

BEU alm. del

Spørgsmål 323

2016-17

Spm. om at oplyse, hvordan de danske myndigheder fortolker artikel 61 om særlige bestemmelser for sammenlægning af forsikringsperioder, til beskæftigelseministeren 08.02.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

BEU alm. del

Spørgsmål 300

2016-17

Spm. om, hvordan ministeriet fortolker Kommissionens forslag til revideret artikel 61 om særlige bestemmelser for sammenlægning af forsikringsperioder, til beskæftigelseministeren 08.02.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

BEU alm. del

Spørgsmål 301

2016-17

 • 27-02-2019 kl. 12:05
  Europaudvalget
 • 13-06-2018 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 01-12-2017 kl. 07:30
  Europaudvalget
 • 13-10-2017 kl. 11:00
  Europaudvalget
 • 09-06-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 21-04-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 24-02-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 20-12-2016 kl. 13:30
  Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Brev om status på forhandlingerne vedr. revision af forordning 883/2004 om de sociale sikringsordninger 25.04.2019 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 24

2018-19 (1. samling)

Beskæftigelsesministerens brev vedr. status på forhandlingerne vedr. forordning 883 01.04.2019 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 23

2018-19 (1. samling)

Invitation til orienteringsmøde om status på forhandlingerne om forordning 883 27/3-19 22.03.2019 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 552

2018-19 (1. samling)

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 280 om at redegøre for finansieringen af dagpengesystemerne i Belgien, Tyskland og Sverige, fra beskæftigelsesministeren 21.03.2019 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 22

2018-19 (1. samling)

Brev om adgang til velfærdsydelser og uddybende information om artikel 48 i Traktaten som opfølgning på samrådet i Europaudvalget 27/2-19 18.03.2019 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 21

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 13.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 509

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 27/2-19 13.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 510

2018-19 (1. samling)

Invitation til orienteringsmøde om status på forhandlingerne om forordning 883 20/3-19 11.03.2019 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 497

2018-19 (1. samling)

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren 22.02.2019 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 20

2018-19 (1. samling)

Spm. om indeksering af børneydelsen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 21.02.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 158

2018-19 (1. samling)

Spm. om ledige EU-borgeres ret til børneydelser, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren 21.02.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 159

2018-19 (1. samling)

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 220 om at redegøre for modellen for optjening af dagpenge (arbejdsløshedsforsikring) i hhv. Tyskland, Belgien og Sverige, fra beskæftigelsesministeren 12.02.2019 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 19

2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål om EU-borgeres ret til danske dagpenge efter henholdsvis én måneds og én dags arbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 25.01.2019 Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Samrådsspørgsmål A

2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål om at sikre dagpengeregler så EU-borgere ikke fremover kan opnå fuld ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 25.01.2019 Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Samrådsspørgsmål B

2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål om at samle en alliance af ligesindede EU-lande som fx Storbritannien, Holland, Tyskland, Østrig og Finland og sammen arbejde for, at EU ikke udvikler sig i retning af en social union, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 25.01.2019 Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Samrådsspørgsmål C

2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål om beskyttelse af danske velfærdsydelser i lyset af forordning 883, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 25.01.2019 Samrådsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Samrådsspørgsmål D

2018-19 (1. samling)

Vil regeringen, i lyset af Parlamentets holdning om at EU-/EØS-borgere skal have ret til danske dagpenge fra dag et, aktivere artikel 48 TEUF i Lissabon-traktaten, som giver et medlemsland mulighed for at anmode om, at et forslag til en EU-retsakt forelægges det Europæiske Råd til drøftelse, hvis medlemslandet erklærer, at denne retsakt lovgivningsmæssig berører vigtige aspekter af den pågældende medlemsstats sociale sikringssystem? 12.12.2018 § 20-spørgsmål

S 340

2018-19 (1. samling)

Spm. om det østrigske lovforslag om indeksering af børnecheck, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren 16.11.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 52

2018-19 (1. samling)

Orientering om svar på brev vedr. indeksering af børnepenge 23.08.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 912

2017-18

Fortroligt dokument 15.08.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 898

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/6-18 15.08.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 899

2017-18

Orientering om udfaldet af Rådsmøde nr. 3625 (beskæftigelse mv.) 21-22/6-18 12.07.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 845

2017-18

Spm. om grænsearbejdere fra Tyskland og Sverige samt tyske og danske dagpengeregler, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 03.07.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 289

2017-18

Kopi af BEU alm. del - bilag 386, Orientering om fælles brev fra Danmark, Tyskland, Nederlandene, Irland og Østrig om indeksering af børnepenge, fra beskæftigelsesministeren 27.06.2018 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 18

2017-18

Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 605 om der foregår lignende snyd i Danmark, som den der er sket i Tyskland, hvor udenlandske kriminelle har snydt med børnechecken for milliarder m.v., fra skatteministeren 26.06.2018 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 17

2017-18

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse mv. 21/6-18 15.06.2018 Beslutningsreferat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21-22/6-18

Bilag 3

2017-18

Notat vedr. skematisk oversigt over dansk interessevaretagelse vedr. velfærdsydelser 13.06.2018 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 16

2017-18

Beskæftigelsesministeriets brev vedrørende tal for sammenlægning og eksport af dagpenge til EU 08.06.2018 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 15

2017-18

Internt dokument 08.06.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 742

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 21/6-18 06.06.2018 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 21-22/6-18

Bilag 1

2017-18

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 369 om indeksering af børnepengene for EU-borgere, fra beskæftigelsesministeren 07.05.2018 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 14

2017-18

Fortroligt dokument 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 260

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 261

2017-18

Internt dokument 28.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 180

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-17 - socialdelen 23.11.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-17

Bilag 1

2017-18

Fortroligt dokument 07.11.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 101

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/10-17 07.11.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 102

2017-18

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 12.10.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. socialdelen 23/10-17

Bilag 3

2017-18

Internt dokument 10.10.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 34

2017-18

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 10.10.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. socialdelen 23/10-17

Bilag 2

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 06.10.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. socialdelen 23/10-17

Bilag 1

2017-18

EUU alm. del - svar på spm. 178 om, hvordan han kan finde forskellen mellem lovens ordlyd og udbetalingerne af børnepenge til EU-borgere for utilsigtet, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren 29.09.2017 Endeligt svar

EUU alm. del

2016-17

Fortroligt dokument 31.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 863

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 9/6-17 31.08.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 864

2016-17

Notat samt fællesbrev fra Tyskland, Østrig, Irland og Danmark til kommissær Marianne Thyssen om indeksering af børnepenge 17.08.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 13

2016-17

Kommissionens svar på Folketingets udtalelse om forslag til forordning om koordinering af sociale sikringsordninger 31.07.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 12

2016-17

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 323 om hvad de danske dagpenge, ville være i hvert EU land, hvis man indekserede dagpengene, så ydelsen blev fastsat efter leveomkostningerne i det land, man rejser til for at søge arbejde, fra beskæftigelsesministeren 23.06.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 11

2016-17

Spm. om, hvorfor et stort flertal af medlemslande ved behandlingen af de tekniske ændringer af lovvalgsbestemmelserne har afvist forslaget om indsættelse af henvisning til udstationeringsdirektivet, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 14.06.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0815

Spørgsmål 1

2016-17

KOM (2016) 0815 - svar på spm. 1 om, hvorfor et stort flertal af medlemslande ved behandlingen af de tekniske ændringer af lovvalgsbestemmelserne har afvist forslaget om indsættelse af henvisning til udstationeringsdirektivet, fra beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 27.06.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0815

Spørgsmål 1

2016-17

Internt dokument 07.06.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 716

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17 - beskæftigelsesdelen 02.06.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17

Bilag 3

2016-17

Fortroligt dokument 17.05.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 675

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 21/4-17 17.05.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 676

2016-17

Bundesrats udtalelse af 10/3-17 om Kommissionens forslag om sociale sikringssystemer 03.05.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 10

2016-17

Beskæftigelsesministerens brev vedr. udvikling i sammenlægning og eksport af dagpenge 03.05.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 616

2016-17

Folketingets udtalelse om forslag til forordning om koordinering af sociale sikringsordninger 27.04.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 9

2016-17

Beskæftigelsesudvalgets udtalelse om koordinering af sociale sikringsordninger 07.04.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 8

2016-17

Brev og redegørelse om sammenfatning og opdatering af tidligere kortlægninger m.v. vedr. adgang til velfærdsydelser i lyset af de EU-retlige forpligtelser 28.03.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 521

2016-17

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 324 og 325 om udbetaling af dagpenge i EU-lande og økonomiske krav til vandrende arbejdstagere, fra beskæftigelsesministeren 23.03.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 7

2016-17

Fortroligt dokument 20.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 499

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/2-17 20.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 500

2016-17

Spm. om hvad de danske dagpenge, ville være i hvert EU land, hvis man indekserede dagpengene, så ydelsen blev fastsat efter leveomkostningerne i det land, man rejser til for at søge arbejde, til beskæftigelsesministeren 28.02.2017 Udvalgsspørgsmål

BEU alm. del

Spørgsmål 323

2016-17

Internt dokument 21.02.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 404

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 3/3-17 16.02.2017 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 3/3-17

Bilag 1

2016-17

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 301 om, hvordan ministeriet fortolker Kommissionens forslag til revideret artikel 61 om særlige bestemmelser for sammenlægning af forsikringsperioder, fra beskæftigelseministeren 13.02.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 6

2016-17

Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-551/16, Klein Schiphorst vedr. forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. 10.02.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 392

2016-17

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 224, 225, 227, 228, 229 og 231 om koordinering af sociale sikringsordninger, fra beskæftigelsesministeren 09.02.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 5

2016-17

Spm. om at oplyse, hvordan de danske myndigheder fortolker artikel 61 om særlige bestemmelser for sammenlægning af forsikringsperioder, til beskæftigelseministeren 08.02.2017 Udvalgsspørgsmål

BEU alm. del

Spørgsmål 300

2016-17

Spm. om, hvordan ministeriet fortolker Kommissionens forslag til revideret artikel 61 om særlige bestemmelser for sammenlægning af forsikringsperioder, til beskæftigelseministeren 08.02.2017 Udvalgsspørgsmål

BEU alm. del

Spørgsmål 301

2016-17

Internt dokument 07.02.2017 EU note

EU-note

E 19

2016-17

Fortroligt dokument 06.02.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 363

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/12-2016 06.02.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 364

2016-17

Koordinering af sociale sikringsordninger 02.02.2017 EU note

EU-note

E 18

2016-17

Grund- og nærhedsnotat om forordning 883-2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 01.02.2017 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0815

Bilag 4

2016-17

Brev til Beskæftigelsesudvalget om anmodning om udtalelse vedr. koordinering af sociale sikringsordninger 31.01.2017 Notat

KOM (2016) 0815

Bilag 3

2016-17

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 226 om hvad den danske børnecheck ville være i hvert EU11-land, hvis man indekserede børnechecken, fra skatteministeren 31.01.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 356

2016-17

Henvendelse af 17/1-17 fra LO og FTF om koordination af sociale sikringsordninger mv. 18.01.2017 Henvendelse

KOM (2016) 0815

Bilag 2

2016-17

Faktaark om koordinering af social sikring 14.12.2016 Diverse

KOM (2016) 0815

Bilag 1

2016-17

Henvendelse af 9/6-16 fra LO og FTF vedr. ændringer i forordning om sociale ydelser 09.06.2016 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 823

2015-16

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik